Voor­straat 74 (De Okkingastins, na 1888 Klaarkampster weeshuis)

Straat:Voorstraat
Huisnummer:74
Toevoeging:De Okkingastins, na 1888 Klaarkampster weeshuis
Kadaster:A 148
1713:Tweede West 54
1808:Tweede West 55
1885:Tweede West 61
1908:Tweede West 56
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Het vervallen oude weeshuis
Voorstraat 74
Datering: 1978
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00391
Voorstraat gezien vanaf het Westerbolwerk
Voorstraat 74
Bron: Sybolt Beetsma
Identificatienummer: A-02-03-00010
Agrarische dagen 1974. Viering van 775 jaar Stad Franeker. Parachutisten landen op de Voorstraat
Voorstraat 74
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00024
De Zeef op de kermis van Franeker
Voorstraat 74
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00167
Voorstraat 74
Identificatienummer: A-23-01-00481
1887 Afbraak van Ockingastins en nieuwbouw van het Klaarkampster weeshuis. De toren met de marmeren trap werd verkocht aan het Rijks Museum te Amsterdam en staat aan de Hobbemastraat. De 3D reproductie is gemaakt aan de hand van een tekening van M.Hofstra, Gemeente Architekt, en één van de spaarzame foto die er is van dit prachtige gebouw, gemaakt door A.Visser. Professoren, advocaten en artsen hebben hier gewoond
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 2019
Bron: V.Hillebrand, Adema Architecten, Dokkum
Identificatienummer: A-08-03-00351
1887 Afbraak van Ockingastins en nieuwbouw van het Klaarkampster weeshuis. De toren met de marmeren trap werd verkocht aan het Rijks Museum te Amsterdam en staat aan de Hobbemastraat. De 3D reproductie is gemaakt aan de hand van een tekening van M.Hofstra, Gemeente Architekt, en één van de spaarzame foto die er is van dit prachtige gebouw, gemaakt door A.Visser. Professoren, Artsen en Advocaten hebben hier gewoond
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 2019
Bron: V.Hillebrand, Adema Architecten, Dokkum
Identificatienummer: A-08-03-00352
1887 Afbraak van Ockingastins en nieuwbouw van het Klaarkampster weeshuis. De toren met de marmeren trap werd verkocht aan het Rijks Museum te Amsterdam en staat aan de Hobbemastraat. De 3D reproductie is gemaakt aan de hand van een tekening van M.Hofstra, Gemeente Architect, en één van de spaarzame foto die er is van dit prachtige gebouw, gemaakt door A.Visser. Professoren, Artsen en Advocaten hebben hier gewoond
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 2019
Bron: V.Hillebrand, Adema Architecten, Dokkum
Identificatienummer: A-08-03-00353
Voorstraat 74
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 19-1-2020
Fotograaf: Hans Beertsen
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00129
Een prachtige straatlantaarn aan het eind van de Voorstraat
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01748
Tekening van "Ockinga Stins"
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02012
Foto van de "Ockinga Stins" kort voor de afbraak
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 1885
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02013
Tekening van "het Okkinga huis" door M. Hofstra
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 1887
Fotograaf: M. Hofstra
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02014
Weeshuis Claer Camp gebouwd na afbraak van de "het Okkinga huis"
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02015
Voorstraat 74 - achtergevel voormalig Weeshuis
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 1982
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00559
Voorstraat 74, het voormalige Weeshuis
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00560
Voorstraat 74, poortje tussen 74 en 76
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Datering: 1975
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00561
Achterzijde van Voorstraat 74 gezien vanaf de Sjaardemastraat
Voorstraat 74
Kadasternummer: A148
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00131
Rechts het pand van Bos en Vlietstra. Het pand ernaast is gesloopt om de ingang van Ockingahiem te realiseren.
Voorstraat 70,72,74,76,78,80,82
Datering: 1980
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00376
De ingang van Ockingahiem aan de Voorstraat. Nummer 72 is gesneuveld. In het oude weeshuis is dan nog de Bibliotheek gevestig
Voorstraat 70,72,74,76
Datering: 1986
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00381
De nieuwe ingang van Ockingahiem aan de Voorstraat. Nummer 72 is gesneuveld. In het oude weeshuis is dan nog de Bibliotheek gevestig
Voorstraat 68,70,72,74
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00382
De nieuwe ingang van Ockingahiem aan de Voorstraat. Nummer 72 is gesneuveld. In het oude weeshuis is dan nog de Bibliotheek gevestigd
Voorstraat 68,70,72,74,76
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00383
Voorstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Voorstraat 70,72,74,76,78,80,82
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00164
Voorstraat vanaf het kaatsveld (Kleur)
Voorstraat 74,75,76,77,78,80,82
Datering: 1909
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00270
Achterzijde van A-02-02-00270 Voorstraat vanaf het kaatsveld (Kleur)(Postzegel 1 cent)
Voorstraat 74,75,76,77,78,80,82
Datering: 1909
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00271
Voorstraat
Voorstraat 76,74,72
Datering: 4-8-1913
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00277
Achterzijde van A-02-20-00277 Voorstraat (Postzegel 1 cent 1899-1912)
Voorstraat 76,74,72
Datering: 4-8-1913
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00278
Voorstraat
Voorstraat 74,75
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00290
Voorstraat
Voorstraat 74,76
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00291
Voorstraat
Voorstraat 62,64,66,68,70,72,74
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01063
achterzijde van A-02-02-01063 Voorstraat
Voorstraat 62,64,66,68,70,72,74
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01064
Voorstraat
Voorstraat 74,76
Datering: 15-7-1913
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01065
achterzijde van A-02-02-01065 Voorstraat (postzegel 1 cent)
Voorstraat 74,76
Datering: 15-7-1913
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01066
Voorstraat
Voorstraat 74,76,78,80
Datering: 26-4-1936
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01071
achterzijde van A-02-02-01071 Voorstraat (postzegel 1,5 cent)
Voorstraat 74,76,78,80
Datering: 26-4-1936
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01072
Rotterdamsche Bank
Voorstraat 74,76,78
Bron: Sybolt Beetsma
Identificatienummer: A-02-03-00017
Voorstraat
Voorstraat 74,76,78,80, 82
Datering: 29-6-1908
Identificatienummer: A-06-01-00043
Achterzijde A-06-01-00043 Voorstraat (postzegel 1 cent)
Voorstraat 74,76,78,80, 82
Datering: 29-6-1908
Identificatienummer: A-06-01-00044
Voorstraat
Voorstraat 74,76,78,80, 82
Datering: 12-5-1908
Identificatienummer: A-06-01-00047
Achterzijde A-06-01-00047 Voorstraat (postzegel 1 cent)
Voorstraat 74,76,78,80, 82
Datering: 12-5-1908
Identificatienummer: A-06-01-00048
Oude weeshuis nog in oude glorie. Hier is veel over te doen geweest. Door de inspanningen van Herman Poelstra in het pand niet afgebroken. Op de vrachtwagen die nog gedeeltelijk zichtbaar is staat Sijbesma & Zn. Het huis naast het weeshuis woonde Tol garagehouder en ook bezat deze een busbedrijf. Reed tussen Harlingen en Franeker. Op een dag toen hij weer veel te veel mensen in de bus vervoerde was er een politie agent die hem een stopteken gafTol reed gewoon door. Later doen die agent hem hierover aansprak zei hij: dat je me groette en ik heb ook naar je terug gezwaaid. Tol had ook een taxie vergunning deze is later overgegaan naar zijn schoonzoon van der Pol. Zoon van der Pol heeft nadat hij gestopt is met de garage een groot taxie bedrijf voor speciaal gelegenheids vervoer
Voorstraat 72,74,76
Fotograaf: J. Heitman - de Groot.
Identificatienummer: A-08-01-00469
Voorstraat
Voorstraat 74,75,76,77,78,80,82
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00063
Voorstraat vanaf het kaatsveld
Voorstraat 74,75,76,77,78,80,82
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00064
Voorstraat 54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82
Voorstraat 54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00030
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium
Voorstraat 70,72,74
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00092
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Noorderbleekschool gaat naar het circus op het Sjûkelân
Voorstraat 74,76,78,80,82,83
Kadasternummer: A765
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00109
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Noorderbleekschool gaat naar het circus op het Sjûkelân
Voorstraat 74,76,78,80,82,83
Kadasternummer: A765
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00111
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Trekkerbehendigheidswedstrijden
Voorstraat 72,74,76,78,80
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00170
Weeshuis aan de voorstraat
Voorstraat 72,74,76
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00163
Schoolfeest
Voorstraat 74,76
Datering: 1921
Fotograaf: Richtje Strubbe-Driebergen
Bron: Richtje Strubbe-Driebergen (Via Andries Tol)
Identificatienummer: A-19-01-00074
Eind van de voorstraat met links het hoge gebouw het "Claercamster weeshuis"
Voorstraat 82,80,78,76,74
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01736
Overzicht van de Voorstraat vanaf het kaatsveld.
Voorstraat 82,80,78,76,74
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01740
Eind van de voorstraat met links het hoge gebouw het "Claercamster weeshuis"
Voorstraat 82,80,78,76,74
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01743
Voorstraat van af het Sjûkelân
Voorstraat 74,77,78,80,80,83
Kadasternummer: A765
Datering: 1900
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01893
Overzicht van de Voorstraat vanaf het kaatsveld. DE snackwagen van Bram Patat staat voor het kaatsveld
Voorstraat 74,76,77,78,80,82
Datering: 1968
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01906
Links Pottinga ijzerwaren, dan Sijbesma transportbedrijf, daarnaast de AMRO bank, daarnaast het oude weeshuis Claercamp
Voorstraat 74,76,78,80,82
Datering: 00-01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211.214
Identificatienummer: A-08-02-01915
Drukkerij Bos & Vlietstra en Weeshuis Claer Camp
Voorstraat 70,72,74
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81.958
Identificatienummer: A-08-02-02011
Weeshuis Claer Camp gebouwd na afbraak van de "het Okkinga huis"
Voorstraat 72,74,76
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02016
Weeshuis Claer Camp, dan De N.V. Nationale bankvereniging te Utrecht (later de AMRObank) de woning met balkon is van Aafke Schuurmans, cafehoudster, daarna van Berend Feenstra, cafehouder
Voorstraat 74,76,78,80,82
Datering: 1933
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02017
IJzerhandel Pottinga, transportbedrijf/verhuizingen Sijbesma, de AMRO bank en het weeshuis
Voorstraat 74,76,78,80,82
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81.959
Identificatienummer: A-08-02-02020
Voorstraat
Voorstraat 62,64,66,68,70,72,74
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00129
Het vervallen weeshuis aan de Voorstraat
Voorstraat 72,74
Kadasternummer: A148/A149
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00130
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00363
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00364
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00365
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00366
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00367
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00368
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00369
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00370
Vervangen van het riool aan de Voorstraat. Deze was gemetseld toen de gracht van de Voorstraat is gedempt voor de afvoer van regenwater. Later werd hier de afvoer van de huizen op aangesloten. Volgens Een hardnekkige myte zou dit een stelsel onstsnaping gangen van de watergeuzen zijn.
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00371
Overzicht van de Voorstraat
Voorstraat
Datering: 1964
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00373
Overzicht van het gehele psychiatrisch ziekenhuis "binnen" complex achter de Voorstraat
Voorstraat
Datering: ca 1940
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00384
Ockingahiem
Voorstraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00388
Ockingahiem
Voorstraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00389
Ockingahiem
Voorstraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00390
Eind Juli 1972 de kermis op de Voorstraat is in opbouw en de PC tribunes worden opgebouwt
Voorstraat
Datering: 1972
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00392
Voorstraat. De grote bomen zijn in ca 1925 gekapt door de overlast die de vogels gaven door de gladheid op straat
Voorstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00275
Achterzijde van A-02-02-00275 Voorstraat
Voorstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00276
Voorstraat
Voorstraat
Datering: 9-7-1907
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00279
Achterzijde van A-02-02-00279 Voorstraat (Postzegel 2,5 cent )
Voorstraat
Datering: 9-7-1907
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00280
Voorstraat
Voorstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01042
achterzijde van A-02-02-01042 Voorstraat
Voorstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01043
Voorstraat
Voorstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01067
achterzijde van A-02-02-01067 Voorstraat (postzegel 1 cent)
Voorstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01068
achterzijde van A-02-02-01082 Voorstraat (postzegel 30 cent)
Voorstraat
Datering: 12-11-1973
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01083
achterzijde van A-02-02-01112 Voorstraat met kaatsveld en gasfabriek
Voorstraat
Datering: 10-4-1912
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01113
Kinderen met vlagetjes tijdens de bevrijding van Franeker door de Canadezen
Voorstraat
Datering: 1945
Bron: Sybolt Beetsma
Identificatienummer: A-02-03-00006
Stand in de tent op het Sjûkelân tijdens de F1 van 29 Augustus tot 3 September 1932. Grote tentoonstelling waaraan de meeste zaken in Franeker aan mee hebben gedaan. Zo ook mijn grootvader die hier met een stand aan meegedaan heeft.
Voorstraat
Datering: 1932
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00033
Pieter Herke Heitman aan het bloemen venten op de Voorstraat tijdens de PC
Voorstraat
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00080
Ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Franeker was de stad versierd. Was kort na de oorlog dacht in 1949. Op de zijkant van de plantenbakken die op de zuil staan stond 750 jaar. Heb als jongen van een jaar of 6 pa nog meegeholpen ze te vullen met planten. Groot huis links is van Fontein. Deze woonde hier samen met zijn zuster. Fontein was een van de grootste werkgever van Franeker. Hij had een panfabriek op het vliet een steenfabriek In de fonteinstraat en stijfselmakerij. Ook is de gasfabriek door hem gesticht. De tuin waar wij nu op wonen is door mijn grootvader ook van hem gekocht.Achter zijn huis was een heel grote tuin met grote bomen. Opa en pa werken altijd 1 dag in de week in deze tuin. De ingang van de tuin was in de nauwe steeg. Als ik van de lagere school kwam ging ik er wel een heen vond het daar net een sprookje. Achter in de tuin was een kas met druiven weet nog dat pa de druiven aan het krenten was. De boekjes die ik heb van Tijl Uilenspiegel komen daar weg. Was ook een uitgang aan de sjaerdemastraat, dat was voor de koets en paarden. Naast dit pad stond de woning van de koetsier. Dit was Tuinstra ben hier ook wel eens met pa in huis geweest. Was man met een lang witte baard.
Voorstraat
Datering: 22-9-1949
Identificatienummer: A-08-01-00467
Voorstraat. Bomen zijn kort gemaakt. Later zijn de bomen gekapt. In de bomen zaten alle jaren heel veel vogels alles zat onder de mest. Dit is de reden dat ze gekapt zijn. Het stonk ook erg.
Voorstraat
Identificatienummer: A-08-01-00477
Voorstraat
Voorstraat
Identificatienummer: A-08-01-00500
Voorstraat
Voorstraat
Identificatienummer: A-08-01-00501
Stoep Voorstraat. Uittesten hoe de straat er voor de eerste herinrichting uit zou zien. Bleef weinig ruimte over voor voetgangers was de gedachten van het bestuur van de straat.
Voorstraat
Fotograaf: een bestuurslid Voorstraat.
Identificatienummer: A-08-01-00507
Het plan om de voorstraat in ca 1973 te veranderen stuitte in de tijd dat ik in het bestuur zat op veel weerstand. De auto is zo geparkeerd dat je duidelijk kon zien hoeveel voetpat er over zou blijven.
Voorstraat
Identificatienummer: A-08-01-00515
Het plan om de voorstraat in ca 1973 te veranderen stuitte in de tijd dat ik in het bestuur zat op veel weerstand. De auto is zo geparkeerd dat je duidelijk kon zien hoeveel voetpat er over zou blijven.
Voorstraat
Identificatienummer: A-08-01-00516
Voorstraat
Identificatienummer: A-08-01-00520
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Kledingwinkel Lodewijk
Voorstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00059
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium Vrouw Offinga
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00069
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Verkleed gezin met kinderwagen
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00070
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium (mevrouw de Vries ( van Sikko) met kinderwagen)
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00078
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Identificatienummer: A-15-03-00082
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00085
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00087
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Joukje Hillebrand met zoon Jacob-Jelle Offenga.
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00088
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00089
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Kinderen op een springkussen
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00122
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Kinderen op een springkussen
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00128
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00175
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Ringsteken
Voorstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00178
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00430
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00431
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00432
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00433
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00434
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00435
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00436
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00437
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00438
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00439
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00440
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00441
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00442
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00443
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00444
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00445
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00446
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00447
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00448
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00449
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00450
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00451
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00452
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00453
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00454
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00455
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00456
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00457
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00458
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00459
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00460
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00461
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00462
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00463
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00464
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00465
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00466
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00467
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00468
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00469
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00470
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00471
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00472
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00473
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00474
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00475
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00476
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00478
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00479
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00480
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00482
Canadese tanks op de Voorstraat bij de bevrijdinging april 1945 in Franeker
Voorstraat
Datering: 1945
Fotograaf: Rinse Elsinga
Bron: Rinse Elsinga
Identificatienummer: A-23-01-00483
Canadese Jeep op de Voorstraat tijdens de bevrijding april 1945 van Franeker
Voorstraat
Datering: 1945
Fotograaf: Rinse Elsinga
Bron: Rinse Elsinga
Identificatienummer: A-23-01-00484
Canadese tank op de Voorstraat tijdens de bevrijding van Franeker april 1945
Voorstraat
Datering: 1945
Fotograaf: Rinse Elsinga
Bron: Rinse Elsinga
Identificatienummer: A-23-01-00485
Voorstraat
Identificatienummer: A-23-01-00486
Factuur voor drukwerk Bos & Vlietstra
Voorstraat
Datering: 02-02-1955
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00028
Factuur voor drukwerk Bos & Vlietstra
Voorstraat
Datering: 22-07-1976
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00029
De Voorstraat tijdens de barre winter van 1979
Voorstraat
Datering: 1979
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01737
Luchtfoto van de hoge nummers van de Voorstraat. Geheel linksboven de fabriek van Oostwoud aan het Noord.
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01738
Foto van de Voorstraat van begin 20ste eeuw
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01739
Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01746
Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01747
Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01749
Voorstraat
Voorstraat
Datering: 1885
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01890
Luchtfoto van de Voorstraat
Voorstraat
Datering: 1898
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01891
Voorstraat
Voorstraat
Datering: 1899
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01892
Optocht op de Voorstraat
Voorstraat
Datering: 1940
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01896
Onbekend
Voorstraat
Datering: 1969
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01910
Vervangen van de Riolering
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01917
Vervangen van de Riolering
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01918
Demonstratie van een vak beroep, waarschijnlijk tijdens een paarden markt
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01919
Trekkerwedsrijd op de Voorstraat tijdens de AD. Op de achtergrond de Gasfabriek
Voorstraat
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-01921
Overzicht over de Voorstraat vanaf Sjûkelân
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02032
Overzicht over de Voorstraat vanaf Sjûkelân
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02033
Overzicht over de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02034
Overzicht over de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02035
Overzicht over de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02036
Overzicht over de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02037
Overzicht over de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02038
Overzicht over de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02039
Overzicht over de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02040
Overzicht over de Voorstraat met de Valk en de Martinikerk
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02041
Overzicht over de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02042
Overzicht over de Voorstraat met de Valk en de Martinikerk
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02043
Overzicht over de Voorstraat richting Sjûkelân
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02044
Overzicht over de Voorstraat richting Sjûkelân
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02045
Overzicht over de Voorstraat richting Sjûkelân
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02046
Overzicht over de Voorstraat richting Sjûkelân
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02047
Overzicht over de Voorstraat met de Valk en de Martinikerk
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02048
Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02057
Voorstraat psychiatrisch ziekenhuis, vrouwenafdeling binnen. Topgevelpavilioen "De Nederlanden"
Voorstraat
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02059
Dichtgooien van het gat dat is ontstaan na het weghalen van een benzine tank bij Garage Haitsma
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02068
weghalen van een benzine tank bij Garage Haitsma
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02069
Werkzaanheden aan de diepriolering bij nummer 2
Voorstraat
Datering: 1980
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02070
Canadese tanks op de Voorstraat tijdens de bevrijding van Franeker in april 1945
Voorstraat
Datering: 1945
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02080
Canadese vrachtwagens op de Voorstraat tijdens de bevrijding van Franeker in april 1945
Voorstraat
Datering: 1945
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02082
De draaimolen op Kermis op de Voorstraat
Voorstraat
Datering: 1928
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02083
De draaimolen op Kermis op de Voorstraat
Voorstraat
Datering: 1962
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02084
Kermis op de Voorstraat
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02087
Aankomst van de koetsen met Winnaars 1939 en de pC leden de PC op het Sjûkelân
Voorstraat
Datering: 1939
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02097
De feestelijkheden naar aanleiding van de in huldiging van Koningin Wilhelmina
Voorstraat
Datering: 05-09-1898
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02103
De feestelijkheden naar aanleiding van de in huldiging van Koningin Wilhelmina
Voorstraat
Datering: 01-09-1898
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02104
De feestelijkheden naar aanleiding van de in huldiging van Koningin Wilhelmina
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02105
Mensen zijn verkleed voor de optocht
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02106
Mensen zijn verkleed voor de optocht
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02107
Feest op het Sjûkelân ter gelegenhied van het feit dan Koningin Wilhelmina 25 op de troon zat.
Voorstraat
Datering: 05-09-1923
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02113
Kinderen verkleed voor een feest
Voorstraat
Datering: 12-09-1930
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02123
Het Belgische Circus Christiaan Libot op het Sjûkelân
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02129
Zakenbeurs
Voorstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02130
Zakenbeurs
Voorstraat
Datering: 1981
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02131
Suikerzakje van de P.C. Kaatspartij 1 Augustus 1962
Voorstraat
Datering: 01-08-1962
Bron: A. Meijer
Identificatienummer: A-04-01-00217
Suikerzakje van de P.C. Kaatspartij 31 Juli 1963
Voorstraat
Datering: 31-07-1963
Bron: A. Meijer
Identificatienummer: A-04-01-00218
Suikerzakje van de P.C. Kaatspartij 29 Juli 1964
Voorstraat
Datering: 29-07-1963
Bron: A. Meijer
Identificatienummer: A-04-01-00219
Suikerzakje van de P.C. Kaatspartij 4 augustus 1965
Voorstraat
Datering: 04-08-1965
Bron: A. Meijer
Identificatienummer: A-04-01-00220
Voorstraat zuidzijde - panden P.Z.
Voorstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00568
Feest ter gelegenheid van het feit dan Koningin Wilhelmina 25 op de troon zat
Voorstraat
Datering: 05-09-1923
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00123
vervangen van de diepriolering aan de Voorstraat
Voorstraat
Datering: 1980
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00125

Inwoners

Eigenaars

Thanks!

Uw bijdrage betreft :