Archiefinventarissen HCF

Archieven met inventaris aanwezig in Historisch Centrum Franeker (Maart 2021)

1. Archief Zeskamp, behorende bij het televisiespel Spel zonder Grenzen, 1 doos (1971-1972) Inhoud

2. Archief christelijk kleuter- en lager onderwijs Franeker, 1 doos (1923-1989) Inhoud

3. Archief Nationale Christen Geheelonthouders Vereniging, afd. Franeker, 2 dozen (1908-1965) Inhoud

4. Archief Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Franeker “Immanuel”, 3 dozen (1968-2013) Inhoud

5. Archief tekeningen Joodse student Hans Martin Cohn, 1 doos (1930-1950) Inhoud

6. Archief rijwielhandelaar Hendrik Sjollema, 1 doos (1928-1946) Inhoud

7. Familiearchief Bergema, 1 doos (1860-2017) Inhoud

8. Persoonsarchief Henk Kreger, 1 doos (1940-2015) Inhoud

9. Archief “It Fleurige Flittergat”, uitgave Gereform. jeugd Franeker e.o., 1 doos (1964-1971) Inhoud

10. Archief “Vereniging Handel en Nijverheid”, 3 dozen (1960-2007) Inhoud

11. Archief “Agrarische Dagen Franeker”, 1 doos (1949-1986) Inhoud

12. Archief “Op Weg” en “Onderweg”, de mededelingenbladen van de r.k. St. Franciscusparochie te Franeker, 4 dozen (1975-2020) Inhoud