Archiefinventarissen HCF (in detail)

Archieven met inventaris aanwezig in Historisch Centrum Franeker (Maart 2023)

1. Archief Zeskamp, behorende bij het televisiespel Spel zonder Grenzen, 1 doos (1971-1972) Inhoud

2. Archief christelijk kleuter- en lager onderwijs Franeker, 1 doos (1923-1989) Inhoud

3. Archief Nationale Christen Geheelonthouders Vereniging, afd. Franeker, 2 dozen (1908-1965) Inhoud

4. Archief Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Franeker “Immanuel”, 3 dozen (1968-2013) Inhoud

5. Archief tekeningen Joodse student Hans Martin Cohn, 1 doos (1930-1950) Inhoud

6. Archief rijwielhandelaar Hendrik Sjollema, 1 doos (1928-1946) Inhoud

7. Familiearchief Bergema, 1 doos (1860-2017) Inhoud

8. Persoonsarchief Henk Kreger, 1 doos (1940-2015) Inhoud

9. Archief “It Fleurige Flittergat”, uitgave Gereform. jeugd Franeker e.o., 1 doos (1964-1971) Inhoud

10. Archief “Vereniging Handel en Nijverheid”, 3 dozen (1960-2007) Inhoud

11. Archief “Agrarische Dagen Franeker”, 1 doos (1949-1986) Inhoud

12. Archief “Op Weg” en “Onderweg”, de mededelingenbladen van de r.k. St. Franciscusparochie te Franeker, 4 dozen (1975-2020) Inhoud

13. Archief H.O. Veldman, 1 doos Inhoud

14. Debiteurenboek smederij Gerben Elias Sikkema – Schilbanken 28 (1920-1939), 1 doos Inhoud

15. Verzameling Inentingsbewijzen “Koepokken” inwoners Franeker (ca. 1885-1930), 1 doos Inhoud

16. Verzameling Franeker Nieuwsbladen (vanaf 1925), 1 doos Inhoud

17. Archief Carnavalsvereniging “De Sterrekiekers” (1979-1986), 1 doos Inhoud

18. Archief Franeker Straatcabaret (o.a. 1985-1994 en 2003), 1 doos Inhoud

19. Archief Franeker Scheepswerven (o.a. ‘Welgelegen’ van Draaisma), 1 doos Inhoud

20. Archief RK Scholen (vanaf 1897), nu ‘De Kabas’ (1 doos) Inhoud

21. Archief RK St. Franciscusparochie (vanaf ca.1830), 1 doos Inhoud

22. Archief “Stichting Trezoor Franeker” (1990-2002), 1 doos Inhoud

23. Tekeningen gevelwanden van de panden in de binnenstad per straat, afkomstig van Gemeentewerken Franeker Inhoud

24. Archief “Maandblad Vrije Evangelische Gemeente te Franeker”, 3 dozen (1975-2020) Inhoud

25. Archief Gemeentepolitie Franeker (vanaf 1914), 1 doosInhoud

26. Archief IJsclub Franeker (vanaf 1855), 5 dozen Inhoud

27. Archief Vereeniging van patroons Timmer- en Metselvakken te Franeker (1908-1953), 1 doos Inhoud

28. Archief Ned. Vereniging van Huisvrouwen te Franeker (1985-2021), 1 doos Inhoud

29. Archief Ambtsketen gemeente Franekeradeel, 1 doos Inhoud

30. Archief van het Ned. Padvindersgilde – afd. Franeker (vanaf de oprichting in 1937), 1 doos Inhoud