HCF ontvangt clubarchief SC Franeker

Het Historisch Centrum Franeker (HCF) ontving eind mei uit handen van bestuurssecretaris Frank Wanders het archief van voetbalvereniging Sportclub Franeker. Dit archief, in het verleden al eens netjes uitgezocht door HCF-medewerker Gerard van der Heide, omvat onder andere een 9-tal archiefdozen en een krat met fotolijsten, fotoalbums en losse foto’s van voetbalelftallen en spelmomenten.

Sportclub Franeker is druk bezig met plannen voor een nieuwe club accommodatie. Het oude gebouw moet daardoor opgeruimd moet worden. En die twee zaken bracht voetballiefhebber René Gorter op het idee het bestuur te tippen het clubarchief onder te laten brengen bij het HCF. Dat heeft bovendien als voordeel dat de stukken en foto’s tevens straks beter toegankelijk worden voor belangstellenden.

In de archiefdozen is onder meer het oudste notulenboek te vinden waar op de eerste bladzijde te lezen valt, dat de oprichting van de huidige voetbalvereniging op zondag 2 mei 1926 plaatsvond. Volgend jaar, in 2026, bestaat de club dus precies honderd jaar. Het bestuur van Sportclub Franeker hecht eraan dat de clubhistorie gewaarborgd is en zou volgend jaar dan ook graag een jubileumboek willen uitgeven.

Men is echter nog op zoek naar een auteur die dat zou willen verzorgen. Naast de zorgvuldig bewaarde notulenboeken bevatten de dozen verder o.a. presentatiegidsen, clubbladen, correspondentie met bijvoorbeeld de KNVB, verslagen van ledenvergaderingen, enz. enz. De medewerkers van het HCF pakken voor wat betreft het inventariseren van de archiefdozen de draad op waar Gerard van der Heide gebleven is en hopen over niet al te lange tijd het bestuur van Sportclub Franeker een actuele inventarislijst te kunnen sturen van de inhoud van het verstrekte archief.

fotobijschrift: Bestuurslid Frank Wanders (l.) draagt de archiefdozen van SC Franeker over aan HCF-medewerker Piet Postma (foto: Jacob van Sluis)