Vrienden van HCF

Deze website is mede mogelijk gemaakt dankzij een ruime donatie van Stichting Franeker Stadsschoon. In de toekomst willen we de website uitbreiden. Daarvoor hebben wij uw steun nodig! Draagt u Historisch Centrum Franeker (HCF) een warm hart toe en wilt u graag helpen? Word dan sponsor of donateur van HCF.