Historisch Centrum Franeker

Het digitale archief voor Franeker e.o.

Dit is het digitale toegangsportaal tot historisch Franeker. Door te zoeken op naam of adres krijgt u toegang tot de gegevens van de bewoners en van de woning. Het Historisch Centrum Franeker beschikt tevens over een uitgebreide beeldbank.

Ons Centrum is ook daadwerkelijk te bezoeken. Er is een ruimte beschikbaar in het oude stadhuis van Franeker die is te bereiken via de achteringang aan het Noord. Hier kunt u boeken doornemen, foto’s en films bekijken en eventueel vragen stellen over gegevens van uw voorouders in Franeker. Met een bakje koffie staan wij u graag te woord.

Openingstijden: 

Iedere Maandagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Iedere eerste zaterdag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Het verzoek is om in de HCF-ruimtes minimaal de volgende regels in acht te nemen:
– Gebruik de gel voor je handen bij binnenkomst
– We staan (inclusief de 2 vrijwilligers) de aanwezigheid van maximaal 6 personen toe
– Let op de 1,5 m. afstand
– Wij vragen u de adresgegevens te noteren op de lijst die op het bureau ligt.
– Per 1 december zijn mondkapjes in openbare ruimtes verplicht.

Historisch Centrum Franeker (HCF) weer open
Vanaf zaterdag 5 juni 2021 is het HCF weer iedere maandagmiddag en iedere eerste zaterdagmiddag van de maand, van 14.00 – 17.00 uur, open. De ingang is achter het oude stadhuis op ’t Noord. In verband met corona moet men voorlopig nog wel rekening houden met een maximum van vier bezoekers die tegelijk aanwezig mogen zijn. Bij de ingang liggen vier badges. Zijn die alle vier in gebruik dan graag even wachten tot er weer bezoeker(s) het HCF verlaten. Verder is het verzoek om de volgende regels in acht te nemen: Gebruik de gel voor je handen bij binnenkomst, let op de 1,5 m. afstand en noteer uw adresgegevens op de lijst die op het bureau ligt.

Wat kan men bijvoorbeeld in het Historisch Centrum Franeker verwachten?
•    Medewerkers die u vriendelijk te woord staan, uw eventuele vragen kunnen beantwoorden, u een korte rondleiding (bijvoorbeeld langs de grote
vitrines met tentoongestelde historische voorwerpen) in ons centrum kunnen geven of door u gebrachte spullen dankbaar in ontvangst nemen.
•    Een bibliotheek met ruim 300 informatieve boeken over (de historie van) Franeker. Deze boeken kunt u inkijken en desgewenst delen van
overnemen d.m.v. een scan of foto. U kunt de boeken helaas niet lenen en mee naar huis nemen.
•    Een grote collectie overtollige boeken over Franeker, Friesland “en de rest van de wereld” die u eventueel voor één of enkele euro’s per stuk
kunt overnemen.