Donateurs

Stelt u de activiteiten van Historisch Centrum Franeker op prijs? Help ons door donateur te worden. Bijvoorbeeld door een jaarlijkse of eenmalige donatie. Meld u nu aan als donateur.

U kunt uw donatie storten op bankrekening:

NL53 RBRB 0828 905 789 t.n.v. Vrienden van de Stad Franeker, o.v.v HCF

Een bankrekeningnummer voor de nieuwe Stichting is in aanvraag, zolang lopen de bankzaken via Vrienden van de Stad Franeker.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI

Voor donateurs van culturele Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen daarin 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken.

ANBI-status (In aanvraag)
RISN: 862576532
Beleidsplan