Het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium Werelderfgoed.

Het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium Werelderfgoed.

Het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium is dinsdagochtend toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. In de vergadering van het Werelderfgoedcomité in Saoedi-Arabië schoot het licht definitief op groen voor Franeker.

Het nog altijd werkende 18de-eeuwse schaalmodel van het zonnestelsel dat de Franeker wolkammer en amateurastronoom Eise Eisinga tussen 1774 en 1781 in zijn eigen woonkamer bouwde, is uniek en van zo’n grote historische waarde dat het de beschermende erfgoedstatus krijgt, zo heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco dinsdagochtend besloten.