HCF verwerft historische burgemeestersstoel uit 1907

Het Historisch Centrum Franeker (HCF) heeft na een tip de hand weten te leggen op een unieke antieke stoel met Franeker historie. De stoel is in 1905 namelijk aangeboden door Jan Dirks, burgemeester van Franeker van 1898-1913, ter verfraaiing van het stadhuis.

In de raadsvergadering van augustus 1905 meldde burgemeester Jan Dirks ”Dat hij n.a.v. het besluit tot verhooging van de wedde van burgemeester en secretaris die verhoging gedeeltelijk zal aanwenden om het inwendige van het beroemde stadhuis te verfraaien met veertien leuningstoelen, één voorzitterszetel van eikenhout met lederen overtrokken, één hoefijzervormige eikenhouten tafel met kleed en één vijf-armige gaskroon”.

In de raadsvergadering van 5 september 1907 werden, blijkens de notulering, deze meubelen voor het eerst getoond en gebruikt, waarna de heer Bijlsma namens alle raadsleden de voorzitter voor dit ‘practische en keurige ameublement’ bedankte. Aan de voorzijde van de rugleuning van de stoel is een houtsnijwerk te zien met het stadswapen van Franeker, op de achterzijde staat de tekst ingegraveerd”J. Dirks, burgemeester 3 september 1907”.