29. Ambtsketen Gemeente Franekeradeel

1. Map met krantenknipsels over gestolen ambtsketen, nieuwe ambtsketen en terugge-vonden ambtsketen, 1990-1993
2. Ringband, met ontwerpen voor de nieuwe ambtsketen
3. Map, met ontwerpen voor de nieuwe ambtsketen
4. Map, met foto’s rond het vervaardigen van de nieuwe ambtsketen
5. Map, uitgegeven door de Gemeente Franekeradeel rond de officiële presentatie van de nieuwe ambtsketen, 24 juli 1991, met uitnodiging aan C.
Callenbach