2. Archief christelijk kleuter- en lager onderwijs Franeker

Archiefdoos inzake christelijk kleuter- en lager onderwijs Franeker
2.1 Wandbord op karton: Commissie van beroep CVO, 1923
2.2 Wandbord op karton: Commissie van beroep CVO, 1927
2.3 Notulenboek Vereniging voor Chr. Kleuteronderwijs, 1946-1956
2.4 Notulenboek van de Chr. Kleuterschool Prinses Marijke, 1968-1972
2.5 Dossierboek Leerplan Bijz. Lagere School N[oorder]Bleek 21, zonder jaar
2.6 Kasboek voor leerlingen (?), onbestemd, 1947-1949
2.7.1 Map met stukken en correspondentie over nieuwbouw Prinses Marijke kleuterschool, 1951-1952
2.7.2 Map met stukken en correspondentie over nieuwbouw Prinses Marijke kleuterschool, 1952-1955
2.7.3 Map met stukken en correspondentie over nieuwbouw Prinses Marijke kleuterschool, 1956-1957
2.7.4 Map met stukken en correspondentie over nieuwbouw Prinses Marijke kleuterschool, 1958-1960
2.8.1 Map met stukken en correspondentie over nieuwbouw kleuterschool aan de Noorderbleek, 1968-1969
2.8.2 Map met stukken en correspondentie over nieuwbouw kleuterschool aan de Noorderbleek, 1969-1970
2.9 Map met diverse stukken, 1950-1989