10. Archief “Vereniging Handel en Nijverheid”

Archiefdoos 1 van 3 van de “Vereniging Handel en Nijverheid” te Franeker
10.1.1. Statuten, diverse uitvoeringen, deels ongedateerd – map
10.1.2 Huishoudelijk reglement, diverse uitvoeringen, deels ongedateerd – map
10.1.3 Notulen, 1960-1967 – multomap ringband
10.1.4 Notulen, 1969-1972 – multomap ringband
10.1.5 Notulen, 1972-1978 – multomap ringband

Archiefdoos 2 van 3 van de “Vereniging Handel en Nijverheid” te Franeker
10.2.1 Jaaroverzichten, met jaarverslagen en collages van knipsels, 1978-1994 (16 boeken)

Archiefdoos 3 van 3 van de “Vereniging Handel en Nijverheid” te Franeker
10.3.1 Jaarverslagen en jaarrapporten, 1970-2012, onvolledig
10.3.2 Lijsten van leden en bestuursleden, 1954-2007 – map
10.3.3 Tentoonstelling ‘Froonacker II’ Handel & Nijverheid 1949 – map
10.3.4 Krantenknipsels Handel & Nijverheid 1963, 1972, 1988 (Jubileum 75 jaar H&N) – map
10.3.5 Infobulletin, gedrukte uitgave, jaargang 2 (1997) t/m 7 (2002), onvolledig – map
10.3.6 Informatiemateriaal van diverse acties – map
10.3.7 Eindrapport “Franeker, hét koopcentrum in de regio”, met samenvatting, ca. 1993 – map