30. Archief van het Ned. Padvindersgilde – afd. Franeker (vanaf de oprichting in 1937), 1 doos

Plaatselijk was er een groep “Kabouters” voor meisjes.
Correspondentie van stukken vanaf de oprichting (in 1937) tot 1962.
Tevens een uitnodiging voor een reünie (1983-1984), met een lijst van oud-leden.