27. Archief Vereeniging van patroons in de Timmer- en Metselvakken te Franeker

27.1 Statuten e.d. van de plaatselijke vereniging (1908-1949)
27.2 Statuten e.d. van overkoepelende organisatie Friesland (1917-1953)
27.3 Spaarboekje (1909-1923)
27.4 Kasboek (1918-1919)
27.5 Correspondentie (1919, 1931-1952)
27.6 Schoon eigen briefpapier e.d.