3.1 Archiefdoos 1 van 2 van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereniging, afdeling Franeker: “Zijt nuchteren en waakt!”
Ledenboek, ca. 1908-1919
3.1.1.1Ledenboek, ca. 1909-1914
3.1.1.2Ledenboek, ca. 1909-1914
3.1.1 Notulenboek NCGOV, afd. Franeker, 1908-1923
3.1.2 Notulenboek NCGOV, afd. Franeker, 1923-1931
3.1.3 Notulenboek NCGOV, afd. Franeker, 1931-1936
3.1.4 Notulenboek NCGOV, ring Franeker en omstreken, 1925-1937
3.1.5 Notulenboek NCGOV, ring Franeker en omstreken, 1937-1952
3.1.6 Notulenboek NCGOV, bestuur afd. Franeker, 1937-1949
3.1.7 Aantekeningenboek met “bijzonderheden betrekking hebben op bovenstaande vereeniging”, 1909-1919
3.1.8 Aantekeningenboek met ledenlijst van de afdeling Franeker, 1951-1965
3.1.9 Envelop met diverse losse stukken

3.2 Archiefdoos 2 van 2 van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereniging, afdeling Franeker: “Zijt nuchteren en waakt!”
3.2.1 Notulenboek NCGOV, 1936-1950
3.2.2 Notulenboek NCGOV, 1951-1958
3.2.3 Notulenboek NCGOV, 1959-1964
3.2.4 Schrift met presentielijsten bij vergaderingen, 1941-1951
3.2.5 Notulenboek bestuur NCGOV, 1955-1964