37.Volièrevereniging De Edelzanger Franeker
(opgericht 17 dec. 1957)

Doos 37.1
1. Notulenboek 1959-1986
2. Notulenboek 1964-1985
3. Notulenboek 1985-1990
4. Notulenboek 1990-1993
5. Notulenboek 1993-1996
6. Notulenboek 1996-2001
7. Notulenboek bestuursvergaderingen 1994-1998
8. Notulenboek bestuursvergaderingen 1998-2002
9. Map notulen van bestuursvergadering 2002-2011
10. Map met notulen bestuursvergaderingen 1981-1988, losbladig
11. Aantekeningen 1985-1986
12. Aantekeningen en notulen 1986-1988

Doos 37.2
13. Map met diverse stukken, ook landelijk, 1963-1977
14. Map met diverse stukken 1975-1979
15. Map met diverse stukken, ook landelijk, 1976-1987
16. Map met jaarvergaderingen en jaarverslagen 1987-2021
17. Map met notulen van ledenvergaderingen 2002-2020
18. Map met inschrijfregisters, 3 stuks: 1987, 1989, 1990
19. Map met Statuten en huishoudelijk reglement 1985, en met Akte van statuten, 4 september 1990
20. Map met diverse stukken

Doos 37.3
21. Clubblad, 1967-1978 (23 stuks)
22. Clubblad, 1980-1989 (25 stuks)
23. Clubblad, 2001-2003, 2008 (6 stuks)
24. Contactblad, 2011-2013 (7 stuks)

Doos 37.4
25. Archiefdoos met catalogi van tentoonstellingen, 1961-2017 (43 stuks)
26. USB-stick met digitaal archief