26. Archief IJsclub Franeker

26.1 Doos 1 van 5
1. Notulenboek 1855-1865
2. Notulenboek 1866-1905
3. Notulenboek bestuursvergaderingen 1906-1988
4. Notulenboek 1988-2018

26.2 Doos 2 van 5
5. Jaarrekeningen Hardrijderij op schaatsen in de periode 1853-1879
6. Gedrukte exemplaren Reglement IJsvereniging Franeker 1856, 1900 (3x) en 1928 (2x)
7. Stukken betr. provinciale vergaderingen Friese ijsclubs periode 1859-1871
8. Koopakte 1918
9. Huurcontract 1926
10. Afschrift verkoop oude ijsbaan Harlingerweg in 1953
11. Fin. verslagen ijsclub Franeker periode 1920-1945
12. Notariële akten financiële zaken 1930, o.a. hyp. geldlening en obligaties
13. Specificaties uitgaven seizoen 1953-1954
14. Financieel overzicht 1954-1972
15. Verzameling facturen 1964-1972

26.3 Doos 3 van 5
16. Diverse stukken 1927-1955 (a. 1926-1929; b. 1930-1941; c. 1942-1955)
17. Diverse stukken 1956-1988 (a. 1956-1969; b. 1970-1988)
18. Verzoek erkenning rechtspersoon periode 1930-1961
19. Rooster van aftreden bestuursleden 1954-1962
20. Toestemming Gemeente om Zuiderkade af te mogen zetten (d.d. 1 dec.1884)
21. Kaartje ijswegen in en rond Franeker met namen verantwoordelijke ijsmeesters per gebied erbij geschreven (ca. 1932)
22. Deelnemerslijsten Toertochten ca. periode 1920-1940
23. Receptieboek 100-jarig bestaan 1955

26.4 Doos 4 van 5
24. Transcripties notulen 1853-1939 (a. 1853-1885; b. 1886-1920; c. 1921-1939)
25. Transcripties notulen 1940-1966

26.5 Doos 5 van 5
26. Transcripties notulen 1967-2018
27. Lijst met namen bestuursleden
28. Diverse gedrukte uitgaven (19e/20e eeuw)
29. Diverse kleine stukken
30. DVD met digitale bestanden Archief IJsclub Franeker (met o.a. scans van documenten en transcripties van notulen en andere verslagen die
hierboven genoemd staan)