Godsacker 14

Straat:Godsacker
Huisnummer:14
Toevoeging:
Kadasters:A 298
1713:Eerste Oost 50
1808:Eerste Oost 53
1885:Eerste Oost 76
1908:Eerste Oost 79
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Godsacker 14 voor en na de restauratie
Godsacker 14
Kadasternummer: A298
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00066
vervallen pand aan de Godsacker 14, het geboortehuis van Jan Bogstra, inmiddels geheel gerestaureerd
Godsacker 14
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00523
Godsacker 14
Godsacker 14
Kadasternummer: A298
Datering: 14-10-2020
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00288
Godsacker 14 na de restauratie
Godsacker 14
Kadasternummer: A298
Datering: 1977
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00182
Godsacker 14 na de restauratie
Godsacker 14
Kadasternummer: A298
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00183
"Franeker Gevelstenen: “Hjir libbe en stribbe JAN BOGTSTRA (1824-1916), hoeder en noeder fen it Fryske keatsen, PC: 1853-1978” Woonhuis van Jan Bogtstra, handelaar in wijn, sterke drank en tabak, naar wie de kaatsvereniging “Jan Bogtstra” is genoemd vanwege zijn grote verdiensten voor het kaatsen. Zo was hij o.a. in 1853 medeoprichter van de PC, de belangrijkste jaarlijkse kaatswedstrijd in Friesland "
Godsacker 14
Datering: 1978
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00072
Godsacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Godsacker 2,6,8,10,12,14,16
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00043
Godsacker 12, 14: (geboorte huis van Jan Bogstra) en 16. Godsacker. Links de garage van Wensemius en van der Kloet, daarvoor Bakkerij Nauta. Rechts Bouwbedrijf Vierstra Franeker -Schalsum en daarvoor de fruitgroothandel van v.d. Werf
Godsacker 12,14,16
Fotograaf: J. Heitman - de Groot.
Identificatienummer: A-08-01-00199
Godsacker richting Zilverstraat
Godsacker 9,10,11,12,14,16
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00016
Agrarische dagen 775 jaar Stad Franeker Gezicht op de Godsacker vanaf de brug
Godsacker 9,10,11,12,14,16
Datering: 1974
Fotograaf: Arjo Osinga
Bron: Arjo Osinga
Identificatienummer: A-15-01-00021
Godsacker 10,12,14
Godsacker 10,12,14
Kadasternummer: A296/A297/A298
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00077
Godsacker, nummer 14 is het geboortehuis van Jan Bogstra
Godsacker 14,16,18
Datering: 1895
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00500
Godsacker
Godsacker 12,14,16,18,20,22
Datering: 11-8-1939
Fotograaf: Carles Gombault
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: OF-02316
Identificatienummer: A-08-02-00518
Godsacker
Godsacker 10,12,14,16
Datering: 11-8-1939
Fotograaf: Carles Gombault
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: OF-02317
Identificatienummer: A-08-02-00532
Godsacker
Godsacker 14,16,18,20,22
Datering: 1939
Fotograaf: Onbekend
Bron: Tresoar: Identificatienummer: 41383
Identificatienummer: A-08-02-00533
Godsacker
Godsacker 8,10,12,14,16,18
Datering: 1939
Fotograaf: Onbekend
Bron: Tresoar: Identificatienummer: 41381
Identificatienummer: A-08-02-00534
Godsacker
Godsacker 14,16
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81920
Identificatienummer: A-08-02-00558
Godsacker 12 tm 20
Godsacker 12,14,16,18,20
Datering: 1985
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00181
Godsacker nr's 2 t.e.m. 16
Godsacker 2,4,6,8,10,12,14,16
Datering: 1974
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00223
Godsacker even nummers
Godsacker 8,10,12,14,16,18,20,22,24
Datering: 16-4-1932
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05400
Godsacker met op nummer 10 het huis van Jan Bogstra
Godsacker 10,12,14
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00762
De Godacker met een woonboot. 2 handkarren staan op de kade.
Godsacker 9,10,12,14,16,18
Datering: 1917
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00766
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621
Franeker Gevelstenen: “Eerste steen gelegd door Wethouder L. Miedema, 30 augustus 2004” De steen zit in Franciscushof 22
Godsacker
Datering: 30-08-2004
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00064

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :