Godsacker 14

A-07-04-00072

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: “Hjir libbe en stribbe JAN BOGTSTRA (1824-1916), hoeder en noeder fen it Fryske keatsen, PC: 1853-1978” Woonhuis van Jan Bogtstra, handelaar in wijn, sterke drank en tabak, naar wie de kaatsvereniging “Jan Bogtstra” is genoemd vanwege zijn grote verdiensten voor het kaatsen. Zo was hij o.a. in 1853 medeoprichter van de PC, de belangrijkste jaarlijkse kaatswedstrijd in Friesland "
Datering:1978
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Pand op foto:Godsacker 14
Thanks!

Uw bijdrage betreft :