Hof­straat 4 ( Oostelijk deel boven )

Straat:Hofstraat
Huisnummer:4
Toevoeging:( Oostelijk deel boven )
Kadasters:A 557/1990/2309/2593/2625/3377
1713:Tweede Oost 63
1808:Tweede Oost 70
1885:Tweede Oost 146
1908:Tweede Oost 151
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Doosje van zilversmid Durk de Ruiter
Hofstraat 4
Kadasternummer: A557
Datering: <1927
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00109
Brillenkoker met bril van Opticien D. de Ruiter
Hofstraat 4
Kadasternummer: A 557
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00555
Hofstraat 4
Hofstraat 4
Kadasternummer: A 557
Datering: 27-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00673
Hofstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Hofstraat 2,4,6,8,10,12,14
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00065
Hofstraat 2,4,6,8,10,12,14
Hofstraat 2,4,6,8,10,12,14
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00052
Hofstraat met achteraan de Martinikerk
Hofstraat 1,2,4
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00141
Hofstraat, in de volksmond vaak Kerkstraat genoemd
Hofstraat 14,12,10,8,6,4,2
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00700
Hofstraat
Hofstraat 10,8,6,4,2, 7,5,3,1
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00752
Hofstraat 2,4,6
Hofstraat 2,4,6
Datering: 1986
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00285
Zicht op de Martinikerk vanuit de Hofstraat of in de volksmond, Kerkstraat.
Hofstraat 2,4,6,8,3,5,7
Datering: 1927-1928
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01593
Zicht op de Martinikerk vanuit de Hofstraat of in de volksmond, Kerkstraat.
Hofstraat 2,4,6,8,10,3,5,7,9,11
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01594
Zicht op de Martinikerk vanuit de Hofstraat of in de volksmond, Kerkstraat.
Hofstraat 2,4,6,8,10,3,5,7,9,11,12,15
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01595
Zicht op de Martinikerk vanuit de Hofstraat of in de volksmond, Kerkstraat met links Bakker Sjoerd Algera wonende op Nieuwe Hof 1.
Hofstraat 2,4,6,8,10,3,5,7,9,11,12,14,15
Datering: 1894-1912
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01596
Zicht op de Martinikerk vanuit de Hofstraat of in de volksmond, Kerkstraat. Huis links is Nieuwe Hof 1 en huis rechts is Heerengracht 2.
Hofstraat 2,4,6,8,10,3,5,7,9,11,12,14,15
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01597
Zicht op de Martinikerk vanuit de Hofstraat of in de volksmond, Kerkstraat. Huis links is Nieuwe Hof 1 en huis rechts is Heerengracht 2.
Hofstraat 2,4,6,8,10,3,5,7,9,11,12,14,15
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01598
Hofstraat, in de volksmond vaak Kerkstraat genoemd
Hofstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00697
Hofstraat, in de volksmond vaak Kerkstraat genoemd
Hofstraat
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211130
Identificatienummer: A-08-02-00699
We kijken hier recht in de Hofstraat richting de Martinikerk. Het huis links is Nieuwe Hof 1. het Huis rechts is Heerengracht 2. Links is Wiltje Lodewijk met zijn eerste kleding zaak begonnen. Hiervoor vente hij met textiel bij de woningen langs. Later zijn ze naar de Voorstraat verhuist. Rechts de kruideniers winkel van De Vries. Later is de zaak naar de Dijkstraat verhuist (Vivo) Zoon Geert heeft de zaak nog een tijdlang voortgezet.
Hofstraat
Datering: 21-94-1939
Bron: A. Jellema (Ds. De Jong Goutum)
Identificatienummer: A-10-02-00063
De toegang tot de Hofstraat, met een doek met 100 jaar PC eropgeschreven. Links op Nieuwe Hof 1 zat Wiltje Lodewijks, en rechts op de hoek met de Heerengracht zat de kruidenierswinkel van de Vries.
Hofstraat
Datering: 1952
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05491

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :