Dijk­straat 79

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:79
Toevoeging:
Kadaster:A 321
1713:Eerste Oost 73
1808:Eerste Oost 74
1885:Eerste Oost 102
1908:Eerste Oost 109
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Turfkade
Dijkstraat 79
Datering: 27-1-1902
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00996
Oud Kaatsveld Oosterdraaibrug
Dijkstraat 79
Kadasternummer: A321
Datering: 29-4-1908
Identificatienummer: A-06-01-00027
Dijkstraat 79 op de Oosterpoortsdam
Dijkstraat 79
Kadasternummer: A321
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00233
Dijkstraat 79 op de Oosterpoortsdam met links het jaagpad richting Mollenpolle
Dijkstraat 79
Datering: 1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00241
Achterzijde van Dijkstraat 79 een pand naast de Oosterpoortsbrug
Dijkstraat 79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00284
Dijkstraat 79 een pand naast de Oosterpoortsbrug
Dijkstraat 79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00286
Historisch optocht ter gelegenheid van de Landbouwfeesten voorstellende Caspar di Robles
Dijkstraat 79
Datering: 10-7-1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00294
Achterzijde van Dijkstraat 79 een pand naast de Oosterpoortsbrug
Dijkstraat 79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00296
Achterzijde van Dijkstraat 79 een pand naast de Oosterpoortsbrug
Dijkstraat 79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00298
Dijkstraat gezien vanaf het Oud Kaatsveld
Dijkstraat 79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00310
Zicht op de Oosterbrug toen nog een draaibrug met op de achtergrond de Turfkade met de daarachter Rooms Katholieke kerk aan de Godsacker. Links is Dijkstraat 79
Dijkstraat 79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00311
Dijkstraat 79 bij de Oosterpoortsdam (nu Oosterpoortbrug)
Dijkstraat 79
Kadasternummer: A321
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00111
Afbeelding in een lijstje van de Oosterpoort.
Dijkstraat 79
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00122
De Gilden met hun banieren. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Dijkstraat 79
Kadasternummer: A321
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00244
Hopman Robrecht de Eeutre aan het hooft van een vendel Walen (100 tot 150 manschappen) dat vooraf gegaan wordt door de Vaandrig Pieter van Challansi ( Pieter van Challansi was majoor in het Friese Nassause Regiment, en de echtgenoot van Anna van Egmond van Merestein) Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Dijkstraat 79
Kadasternummer: A321
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00247
Praalwagen met 6 edelvrouwen, daarachter 2 commissarissen uit den hove van Friesland voor de dijkzaken. Dan Ruurd van Roorda, Dijkgraaf der Vijf delen, benevens gedeputeerde binnen- en buitendijks. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Casper di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Dijkstraat 79
Kadasternummer: A321
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00248
Praalwagen met 4 edelvrouwen, daarachter Friese edelen. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Dijkstraat 79
Kadasternummer: A321
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00249
Friese edelen te paard. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Dijkstraat 79
Kadasternummer: A321
Datering: 11-7-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00250
Dijkstraat 79 met rechts een stukje van de Oosterdraaibrug.
Dijkstraat 79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00695
Dijkstraat 79 met de Oosterdraaibrug.
Dijkstraat 79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00696
In het midden nummer 79, het vroegere Poortwachterhuis. Rondom de foto de wapens van de provincies en enkele postzegels (Kleur).
Dijkstraat 79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00715
Molenpolle met de twee kerken en recht de Oosterdraaibrug
Dijkstraat 77,79
Datering: 3-10-1906
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00718
Oosterpoortdam richting Zuiderkade
Dijkstraat 77,79
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00026
Oosterpoortdam
Dijkstraat 73,79
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00098
Zicht op de ingang van de Dijkstraat vanaf het Oud Kaatsveld
Dijkstraat 62,77,79
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211.256
Identificatienummer: A-08-02-00269
Voorzijde van Dijkstraat 79 een pand naast de Oosterpoortsbrug
Dijkstraat 77,79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00285
Dijkstraat gezien vanaf het Oud Kaatsveld
Dijkstraat 62,69,79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00308
Dijkstraat gezien vanaf het Oud Kaatsveld, met de Oostermolen op de Molle Polle
Dijkstraat 62,77,79
Datering: 1895-1902
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00309
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat
Dijkstraat 79,77,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00233
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat. Links het pakhuis van de ZPC
Dijkstraat 79,77
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00234
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat
Dijkstraat 79,77,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00235
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat
Dijkstraat 79,77,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00236
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat
Dijkstraat 79,77,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00237
Twee woningen van de Dijkstraat. Links begint de Zuiderkade ( Molenpôlle )
Dijkstraat 77,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00694
Links nummer 79, het vroegere Poortwachterhuis. (Kleur).
Dijkstraat 62,69,77,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00712
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Dijkstraat
Dijkstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00108
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Thanks!

Uw bijdrage betreft :