Dijk­straat 79

A-10-02-00244

Beschrijving:De Gilden met hun banieren. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Datering:11-07-1906
Collectie:Jellema. A
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:A. Jellema
Kadasternummer:A321
Panden op foto:Dijkstraat 79
Dijkstraat 79 (Achter)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :