Dijk­straat 79

A-10-02-00246

Beschrijving:Caspar Di Robles ( In harnas te paard ) vergezeld en gevolgd door Moorsche lijftrawanten, pages en bloemenmeisjes. Daarachter de praalwagen waarin zijne gemalin Jeanne de St. Quentin en hare hofdames zijn gezeten. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Datering:11-07-1906
Collectie:Jellema. A
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:A. Jellema
Kadasternummer:A321
Thanks!

Uw bijdrage betreft :