Dijk­straat 56,79

A-23-02-01663

Beschrijving:Feest. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historische optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575. De Gilden met hun banieren.
Datering:11-07-1906
Collectie:Vermei. G
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Guido Vermei
Panden op foto:Dijkstraat 56
Dijkstraat 79
Dijkstraat 79 (Achter)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :