Dijk­straat 56

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:56
Toevoeging:
Kadasters:A 316
1713:Eerste Oost 70
1808:Eerste Oost 70
1885:Eerste Oost 99
1908:Eerste Oost 103
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dijkstraat 56
Dijkstraat 56
Kadasternummer: A 316
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00615
Laatste stuk Dijkstraat tot Turfkade. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 56,58,60,62
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00029
Dijkstraat 44,46,48,50,52,54,56
Dijkstraat 44,46,48,50,52,54,56
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00035
Dijkstraat met zicht richting oud Kaatsveld
Dijkstraat 56,75,77
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211254
Identificatienummer: A-08-02-00257
Dijkstraat 54,56
Dijkstraat 54,56
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00103
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Dijkstraat 56,59,61,63,65,67
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05337
Dijkstraat richting Breedeplaats. (Kleur ).
Dijkstraat 56,54,52,50,48,46,44,42,61,59,57,55,53
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01644
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63,56
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01653
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63,56
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01654
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63,56
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01657
Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken voor de doorbraak naar de Zuiderkade en het pand ernaast word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 67,65,63,61,56,54,52,50,48
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01658
Dijkstraat richting Breedeplaats. Slager Terpstra (witte kiel) staat voor zijn winkel.
Dijkstraat 71,69,56,54,52,50,48
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01659
Dijkstraat richting Breedeplaats. Slager Terpstra (witte kiel) staat voor zijn winkel.
Dijkstraat 63,61, 56,54,52,50,48
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01660
Dijkstraat richting Breedeplaats.
Dijkstraat 63,61, 56,54,52,50,48
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01661
Feest. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historische optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575. De Gilden met hun banieren.
Dijkstraat 56,79
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01662
Feest. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historische optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575. De Gilden met hun banieren.
Dijkstraat 56,79
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01663
Feest. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historische optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575. Een banierdrager met de koninklijke banier van Spanje. daarachter de Spaansche lijfwacht.
Dijkstraat 56,79
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01664
Feest. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575. Caspar Di Robles ( In harnas te paard ) vergezeld en gevolgd door Moorsche lijftrawanten, pages en bloemenmeisjes. Daarachter de praalwagen waarin zijne gemalin Jeanne de St. Quentin en hare hofdames zijn gezeten.
Dijkstraat 56,79
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01665
Feest. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575. Een banierdrager met de koninklijke banier van Spanje. daarachter de Spaansche lijfwacht.
Dijkstraat 56,79
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01666
Feest. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575. Hopman Robrecht de Eeutre aan het hooft van een vendel Walen (100 tot 150 manschappen) dat vooraf gegaan wordt door de Vaandrig Pieter van Challansi ( Pieter van Challansi was majoor in het Friese Nassause Regiment, en de echtgenoot van Anna van Egmond van Merestein)
Dijkstraat 56,79
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01667
Feest. Praalwagen met 4 edelvrouwen, daarachter Friese edelen. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575
Dijkstraat 56,79
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01668
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :