Eilandje 8 (PTT centrale (KPN))

Straat:Eilandje
Huisnummer:8
Toevoeging:PTT centrale (KPN)
Kadasters:
1713:
1808:
1885:
1908:
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Het eilandje in de beruchte winter van 1979 rechts de PTT centrale
Eilandje 8
Datering: 1979
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00298
Voorbereiding voor de bouw van het PTT gebouw op Eilandje. Tuin er achter is van Dr. Saarloos sr. Deel van de Martenatuin is ook van de fam. Staat ook nog een prieeltje in.
Eilandje 8
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00325
het PTT gebouw
Eilandje 8
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00326
Het Eilandje, met de PTT centrale
Eilandje 1,2,3,4,5,6,7,8
Datering: 1986
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00048
Oude PTT gebouw de ruimte voor de uitbreiding is klaar. Hiervoor zijn de huizen gesloopt waarvan een heel mooie trap gevel had. Gereedschappen waren opgeslagen in de loods over het water.
Eilandje 7,8
Fotograaf: A. Heitman (jr.)
Identificatienummer: A-08-01-00327
Eilandje 8 ( PTT centrale)
Eilandje 6,7,8
Datering: 14-03-2021
Fotograaf: Hans Beertsen
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00459

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :