Breedeplaats 8

Straat:Breedeplaats
Huisnummer:8
Toevoeging:
Kadasters:A 655/909/1013/1604/1923/1960/2149/2243/2975
1713:Tweede Oost 104
1808:Tweede Oost 114
1885:Tweede Oost 214
1908:Tweede Oost 241

In 1935 was er nog een deur in de steeg met een trap die naar de bovenkamer of tussenkamer leidde. Daar was de wachtkamer voor de cliënten van notaris Jelsma, die voor 1935 in het huis had gewoond. Vanuit die kamer was een deur die leidde naar zijn kantoor. Zowel de deur van de gang Breedeplaats 8

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Breedeplaats 8
Breedeplaats 8
Kadasternummer: A655
Datering: 24-01-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00425
stads waterput achter nummer 8. deze was vroeger vrij toegankelijk via een steeg die in het verlengde van de Lijnbaanstraat achter de huizen aan de Breedeplaats liep tot aan het Martinplantsoen.
Breedeplaats 8
Datering: 2021
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02536
Deze foto is van Hotel de Doelen vanaf de Martinikerk. Op nummer 10 word verbouwt
Breedeplaats 4,6,8,10
Datering: 1975
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00014
De herinrichting van de Beedeplaats
Breedeplaats 8,10,12,7
Datering: 1980
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00017
Breedeplaats (De Doelen) Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Breedeplaats 4,6,8,10
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00009
Breedeplaats met de Hervormde Martinikerk en muziekkapel
Breedeplaats 4,6,8
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00357
Feest. F2. Versiering bij nacht
Breedeplaats 4,6,8
Datering: 1949
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00096
Versiering tijdens F 2 ter gelegenheid van 750 jaar Franeker aan de Breedeplaats.
Breedeplaats 4,6,8
Datering: 1949
Fotograaf: J.Kuurstra
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00098
Breedeplaats 8, 10 en 12 (PM) Bredeplaats rechts PM. De naam Blom op de winkel naast PM aan de Breedeplaats te Franeker komt van Modehuis Blom B.V. , een damesconfectiezaak met filialen in Drachten, Heerenveen en Franeker, waarvan het hoofdkantoor gevestigd was aan het Moleneind 5 te Drachten. Modehuis Blom B.V. bestaat nog steeds onder de bezielende leiding van Douwe en Wiardus Blom en nog steeds het hoofdkantoor te Drachten en winkels in Assen, Sneek en uiteraard Drachten. Het bedrijf is in 1921 opgericht door Hans Blom, * 17 april 1881 te Oudwoude, † 19 september 1941 te Drachten, huwde 22 december 1911 te Leeuwarden met Grietje Corée. In eerste instantie bestond de winkel uit mannenconfectie waar zelfs bedden verkocht werden. Later is het zich gaan specialiseren in de damesconfectie en de zonen van Hans Blom, Pieter en Homme Taede, breidden de zaak uit met winkels in Franeker en Heerenveen. Deze laatste twee zaken werden weer ingewisseld voor winkels in de al genoemde steden Assen en Sneek. Na het overlijden van Hans Blom is de zaak volledig overgenomen door Pieter ( * 30 september 1912 te Murmerwoude) en Homme Taede Blom (* 2 december 1923 te ‘Dragten’). Pieter en Homme Taede waren volle neven van de ons bekende Jan Albert Blom van de winkel “Viola” aan de Dijkstraat nr. 20. (Bron: HCF en Rinie Blom)
Breedeplaats 8,10,12
Identificatienummer: A-08-01-00223
Breedeplaats 8, 10 en 12 (PM), en rechts Dijkstraat 1 en 5 (Dekemastate) De Zon opgericht door Jochum de Vries op de Voorstraat begonnen. Later verder door zijn twee zonen Sikko en Jacob (het heertje). Vele malen is dit pand verbouwd. Sikko kon niet meer tillen en is om deze reden een winkel van Perzische tapijten in de Dijkstraat begonnen.Later Kunstenaar die in hoofdzaak vrouwenbeelden uit hout maakte. Woonde op de Voorstraat. Jacob is in Frankrijk een restaurant begonnen samen met een vriend.
Breedeplaats 8,10,12
Identificatienummer: A-08-01-00224
Breedeplaats 4, 6 en 8 met links de Nederlans Hervormde Martinikerk. In het midden nog de bushalte voor de lijndienst Leeuwarden Harlingen die toen nog door de Dijkstraat reed. Auto voor op foto is die van ons. Je kon er de gehele dag gratis parkeren.
Breedeplaats 4,6,8
Fotograaf: A. Heitman (jr.)
Identificatienummer: A-08-01-00225
Breedeplaats 2,4,6,8,10,12
Breedeplaats 2,4,6,8,10,12
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00066
Breedeplaats Hotel de Doelen
Breedeplaats 4,6,8,10
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00023
Breedeplaats met links café de Nieuwe Doelen (daarvoor zat het café op nummer 7)
Breedeplaats 6,8,10,12
Datering: 1885
Identificatienummer: A-08-02-00144
Breedeplaats 6,8
Breedeplaats 6,8
Datering: 1937
Fotograaf: C.Hoogendijk
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 30.016
Identificatienummer: A-08-02-00166
Breedeplaats 8 en 10
Breedeplaats 8,10
Datering: 1941
Fotograaf: Vroom
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: D-0147
Identificatienummer: A-08-02-00168
Breedeplaats 8,10,12,7, met in de midden Dijkstraat 1 en 5 de voormalige Dekemastate
Breedeplaats 8,10,12,7
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00169
Breedeplaats
Breedeplaats 4,6,8,10
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81911
Identificatienummer: A-08-02-00170
Breedeplaats
Breedeplaats 4,6,8,10,12
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81912
Identificatienummer: A-08-02-00172
Breedeplaats met Hotel De Doelen
Breedeplaats 4,6,8
Datering: 1970
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00173
Feest. Breedeplaats De historische optocht op 10 juli 1906 in Franeker. Voorstellende Caspar di Robles.
Breedeplaats 8,10,12
Datering: 10-07-1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00179
Feest. Breedeplaats De historische optocht op 10 juli 1906 in Franeker. Voorstellende Caspar di Robles.
Breedeplaats 6,8
Datering: 10-07-1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00180
Discusmarkt op de Breedeplaats
Breedeplaats 8,10
Datering: 21-5-1952
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00209
Discusmarkt op de Breedeplaats
Breedeplaats 6,8,10
Datering: 21-5-1952
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00211
Discusmarkt op de Breedeplaats gefotografeerd vanuit de Dekemastins.
Breedeplaats 2.6,8,10
Datering: 21-05-1952
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00215
Discusmarkt op de Breedeplaats
Breedeplaats 2,4,6,8
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00218
Breedeplaats nog met auto die mochten parkeren.
Breedeplaats 4,6,8,10,12
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00087
Verklede mensen op de Breedeplaats tijdens de 775 jaar van tijdens de AD van 1974
Breedeplaats 4,6,8
Datering: 00-09-1974
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00186
Feest. Praalwagen met 4 edelvrouwen, daarachter Mr. Adriaan Vastaerts en Dr. Johan Charles, commissarissen uit den hove van Friesland voor de dijkzaken. Dan te paard Ruurd van Roorda, Dijkgraaf der Vijf delen, benevens gedeputeerde binnen- en buitendijks. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Breedeplaats 4,6,8
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00251
Feest. Praalwagen met 4 edelvrouwen waarachter Friese edelen te paard. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Breedeplaats 4,6,8
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00252
Breedeplaats met enkele mensen die naar de fotograaf kijken. Rechts de Dekemastate aan de Dijkstraat 1 en 5 dat later het gemeentehuis van Franekeradeel werd.
Breedeplaats 4,6,8,10,12
Datering: 1901
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01501
Breedeplaats met enkele mensen die naar de fotograaf kijken. Rechts de Dekemastate aan de Dijkstraat 1 en 5 dat later het gemeentehuis van Franekeradeel zou worden.
Breedeplaats 4,6,8,10,12
Datering: 1901
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01502
Breedeplaats met enkele mensen, waaronder twee met een bakfiets, die naar de fotograaf kijken. Links de Martinikerk.
Breedeplaats 2,4,6,8,10
Datering: 1925
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01508
Boemenstal voor de parkeerplaats van de Frieslandbank
Breedeplaats
Datering: 1975
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00015
Breedeplaats, de opening van de Agrarische Dagen
Breedeplaats
Datering: 1982
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00177
Discusmarkt op de Breedeplaats
Breedeplaats
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00219
Bakkerij "De Samenwerking" tijdens een Diskus middag op de breedeplaats (kopje achter tafel is Teake Zijlstra)
Breedeplaats
Datering: ca 1951
Bron: Teake Zijlstra
Identificatienummer: A-04-01-00699

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :