Breedeplaats 4,6,8

A-10-02-00252

Beschrijving:Feest. Praalwagen met 4 edelvrouwen waarachter Friese edelen te paard. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Datering:11-07-1906
Collectie:Jellema. A
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:A. Jellema
Panden op foto:Breedeplaats 4
Breedeplaats 6 ( Café de Nieuwe Doelen )
Breedeplaats 8
Thanks!

Uw bijdrage betreft :