Breedeplaats 4,6,8

A-10-02-00251

Beschrijving:Feest. Praalwagen met 4 edelvrouwen, daarachter Mr. Adriaan Vastaerts en Dr. Johan Charles, commissarissen uit den hove van Friesland voor de dijkzaken. Dan te paard Ruurd van Roorda, Dijkgraaf der Vijf delen, benevens gedeputeerde binnen- en buitendijks. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Datering:11-07-1906
Collectie:Jellema. A
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:A. Jellema
Panden op foto:Breedeplaats 4
Breedeplaats 6 ( Café de Nieuwe Doelen )
Breedeplaats 8
Thanks!

Uw bijdrage betreft :