Godsacker 33

Straat:Godsacker
Huisnummer:33
Toevoeging:
Kadasters:A 619
1713:Tweede Oost 119
1808:Tweede Oost 130
1885:Tweede Oost 235
1908:Tweede Oost 260
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Godsacker 33
Godsacker 33
Kadasternummer: A619
Datering: 14-10-2020
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00302
Godsacker 1 - 35 (oneven)
Godsacker 1,3,5,7,9,11,13,15,17,27,29,31,33,35
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00059
Huis van Bernardus Leemeijer, Koperslager op nummer 31, van het huis op nummer 33 is de gevel op 21-10-1959 eruitgewaait en is daarna vrij snel afgebroken.
Godsacker 31,33
Datering: 1959-1960
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00537
Godscker 29 en 31. Nummer 31 moet al worden gestut. Nummer 33 is al afgebroken
Godsacker 29,33
Datering: ca 1960
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00048
Godsacker 29,31,33, RK Kleuterschool
Godsacker 29,31,33
Datering: 1984
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00202
rechts de Kleuterschool aan de Godsacker die gebouwd werd na de afbraak van de huizen
Godsacker 31,33
Kadasternummer: A619/A620
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00035
Godsacker 29,31,33,35
Godsacker 29,31,33
Bron: Piet Postma
Identificatienummer: A-04-01-00467
Rechts de Godsacker, en links de Dijkstraat. Een paard en wagen passeerd de oude Mauritsbrug
Godsacker 33,35
Datering: 1924 - 1933
Fotograaf: Theodorus Albertus Kroon, Dir. Suikerfabriek
Bron: Theodorus Kroon
Identificatienummer: A-04-01-00760
Rechts de Godsacker, met de woning van slager Lourens Haitsma op nummer 31. In 1927 nam Bernardus Leemeijer, Koperslager zijn intrek in deze winkel. en links zien we de achterzijde van huizen aan de Dijkstraat. In het midden de Prins Mauritsbrug.
Godsacker 31,33,35
Datering: 1895-1927
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00779
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :