Godsacker 2 (Voormalige herberg de ‘Gulden Engel’ en later ‘De Zon’.)

Straat:Godsacker
Huisnummer:2
Toevoeging:Voormalige herberg de 'Gulden Engel' en later 'De Zon'.
Kadasters:A 293
1713:Eerste Oost 45
1808:Eerste Oost 48
1885:Eerste Oost 69
1908:Eerste Oost 73
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

In 1713 Herberg “De Gulden Engel“ genoemd, in 1790 Logement “De Zon“ genoemd, later een bakkerij.
Godsacker 2
Datering: 1961
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81.919
Identificatienummer: A-08-02-00553
Godsacker 2
Godsacker 2
Kadasternummer: A293
Datering: 14-10-2020
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00277
Godsacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Godsacker 2,6,8,10,12,14,16
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00043
Agrarische dagen 775 jaar Stad Franeker Feest Pand Godsacker 2 de 6 elements FM Antenne op dak rotor voor amateurzender
Godsacker 2,4
Datering: 1974
Fotograaf: Arjo Osinga
Bron: Arjo Osinga
Identificatienummer: A-15-01-00034
Godsacker. Het 2de huis was toen een showroom van de Mitsubishi Garage van Rients Bakker aan het Leeuwarderend. Nu is het woonhuis
Godsacker 2,4,6
Kadasternummer: A293/A294
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00065
Godsacker 2,6,8
Godsacker 2,6,8
Datering: 1974
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00163
Godsacker nr's 2 t.e.m. 16
Godsacker 2,4,6,8,10,12,14,16
Datering: 1974
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00223
Stratenmakers zij op de Zilverstraat aan het werk.
Godsacker 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Datering: 00-06-1964
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00319
Godsacker met hier het Leeuwarderend nog niet gedempt. Ook wel "de drie bruggen" genoemd.
Godsacker 2,4,6,8,10,12
Datering: <1915
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00757
De Godacker met geknotte bomen ( Kleur ).
Godsacker 9,11,2,4,6,8,10,12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00769
De Godacker met in het midden de laatste huizen van de Zilverstraat.
Godsacker 9,11,2,4,6,8,10,12
Datering: 1903
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00770
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :