Godsacker 9,11,2,4,6,8,10,12

A-23-02-00769

Beschrijving:De Godacker met geknotte bomen ( Kleur ).
Collectie:Vermei. G
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Guido Vermei
Panden op foto:Godsacker 10
Godsacker 11
Godsacker 11
Godsacker 2 (Voormalige herberg de ‘Gulden Engel’ en later ‘De Zon’.)
Godsacker 4
Godsacker 6
Godsacker 8
Godsacker 8 (achterhuis 2 kamerwoningen)
Godsacker 9
Thanks!

Uw bijdrage betreft :