Godsacker 9,11,2,4,6,8,10,12

A-23-02-00770

Beschrijving:De Godacker met in het midden de laatste huizen van de Zilverstraat.
Collectie:Vermei. G
Uitgever:Westerbaan's boekhandel
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Guido Vermei
Panden op foto:Godsacker 10
Godsacker 11
Godsacker 11
Godsacker 12
Godsacker 12 (boven)
Godsacker 12 (Zolder)
Godsacker 12 (achter beneden)
Godsacker 2 (Voormalige herberg de ‘Gulden Engel’ en later ‘De Zon’.)
Godsacker 4
Godsacker 6
Godsacker 8
Godsacker 8 (achterhuis 2 kamerwoningen)
Godsacker 9
Thanks!

Uw bijdrage betreft :