Osinga­straat 20 (1902 KV 136)

Straat:Osingastraat
Huisnummer:20
Toevoeging:1902 KV 136
Kadasters:C 1059
1713:
1808:
1885:
1908:Kaatsveld 136

Franeker, Osingastraat 20, cementsteenfabriek met bovenwoning uit 1906: eerste betonwoning in Nederland. Ontwerptekening, gesigneerd N.J. Adema; voorgevel, schaal 1:50. Rudolf Wielinga schrijft hierover in “Vroege betonbouw in Friesland”. Franeker, cementsteenfabriek met bovenwoning In 1906 werd de cementsteenfabriek van de firma Willens aan de Osingastraat 20 uitgebreid en van een bovenwoning voorzien, naar ontwerp van de Osingastraat 20 (1902 KV 136)

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Het eerste gegoten gewapend betonnen huis van Nederland door de firma in cementwerken G.H. Wille en Zonen in 1906
Osingastraat 20
Kadasternummer: C1059
Datering: 30-8-1994
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 308.235
Identificatienummer: A-08-02-01184
Osingastraat 20. Bouwtekening van Nicolaas Johannes Adema
Osingastraat 20
Kadasternummer: C1059
Datering: 1911
Bron: Facebook, Klaas Wagenaar
Identificatienummer: A-04-01-00308
Krantenartikel over het eerste betonnen huis aan de Osingastraat 20. bedacht door Gerhard Heinrich Wille. Zijn zoons Gerard en Jacob hebben er gewoond.
Osingastraat 20
Kadasternummer: C1059
Datering: 1911
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00167

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :