Dijk­straat 9

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:9
Toevoeging:
Kadasters:A 580
1713:Tweede Oost 96
1808:Tweede Oost 106
1885:Tweede Oost 207
1908:Tweede Oost 229
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dijkstraat 9. Hier zat de coöperatieve Boerenleenbank op de hoek van de lijnbaanstraat. Deze is later overgegaan in de Frieslandbank
Dijkstraat 9
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00219
Interieur van de Coop. Boerenleenbank in de Dijkstraat
Dijkstraat 9
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00480
Een man en drie kinderen in jutezakken tijdens een feest in Franeker
Dijkstraat 9
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05763
Dijkstraat 9
Dijkstraat 9
Kadasternummer: A 580
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00563
Dijkstraat 9
Dijkstraat 9
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00564
Dijkstraat gedeelte van de Lijnbaanstraat tot de Heerengracht. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 9,31,33,35
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00019
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00058
Dijkstraat met op de achtergrond de Oostermolen op de Molle Polle
Dijkstraat 5,7,9
Datering: 1901
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00039
Dijkstraat 9,13 met zicht op de Botniatins
Dijkstraat 9,13
Kadasternummer: A580/A581
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00109
Zicht op de Dijkstraat vanaf de Breedeplaats. Links is Breedeplaats 2 de kledingzaak van Piet Molenaar.
Dijkstraat 1,5,7,9
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01600
Het begin van de Dijkstraat.
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01601
Het begin van de Dijkstraat. In de verte is de molen op de Molepôlle nog te zien. Mensen poseren voor de fotograaf
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10
Datering: <1903
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01602
Het begin van de Dijkstraat. In de verte is de molen op de Molepôlle nog te zien. Mensen poseren voor de fotograaf.
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10
Datering: <1903
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01603
Het begin van de Dijkstraat.
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01604
Het begin van de Dijkstraat. In de verte is de molen op de Molepôlle nog te zien.
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10,12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01606
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :