Eilandje 6

Straat:Eilandje
Huisnummer:6
Toevoeging:
Kadasters:A 519
1713:Eerste West 36
1808:Eerste West 39
1885:Eerste West 45
1908:Eerste West 45
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Het Eiland 1- 7, met rechts de bomen van de Martenatuin
Eilandje 1 - 7
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00049
Het Eilandje, waar later de PTT centrale zou worden gebouwd
Eilandje 4,5,6,7
Datering: ca 1900
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00046
Het Eilandje, met de PTT centrale
Eilandje 1,2,3,4,5,6,7,8
Datering: 1986
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00048
de woningen van het Eilandje zijn afgebroken om plaats te maken voor het Appartementencomplex "Pathmos"
Eilandje 3,4,5,6,7
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00411
Het Eilandje 4,5,6, 7 . PTT gebouw is bijna klaar. Het pand naast gebouw woonde Mej. Osinga. Werkte bij de bibliotheek als toezichthoudster in de leeszaal. De heer Zijlstra woonde in het huis dat is afgebroken. Hij is op een zondag morgen dood in zijn huis gevonden aan een hartaanval overleden. Omdat er politie zich er mee bemoeide was er zwart van de mensen. Was ongeveer 6 jaar toe dit gebeurde. Huis rechts was bewoond door Ruyl. Grootouders van Eeuwe en Gerard van der Heide. Was eens aan het vissen bij het hek dat op het einde van de Waagstraat bij het water stond. Ben op de een af andere manier naast het hek in water gevallen. Ruyl heeft me op het droge gebracht. Zat onder de drek uit de gracht modder zelfs achter mijn bril. Huis geheel rechts woonde de Vries.
Eilandje 4,5,6,7
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00328
Het Eiland met op de hoek Waagstraat 22, later de ijsalon van Algera.
Eilandje 3,4,5,6
Datering: 21-04-1939
Bron: A. Jellema (Ds. De Jong Goutum)
Identificatienummer: A-10-02-00024
Eilandje 3,4,5,7
Eilandje 3,4,5,6
Kadasternummer: A2342/A1599/A517/A519
Datering: 14-03-2021
Fotograaf: Hans Beertsen
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00457
Eilandje 6,7
Eilandje 6,7
Kadasternummer: A519/A520
Datering: 14-03-2021
Fotograaf: Hans Beertsen
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00458
Eilandje 8 ( PTT centrale)
Eilandje 6,7,8
Datering: 14-03-2021
Fotograaf: Hans Beertsen
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00459

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :