Leeuwarderend 13 (1918 Turfkade 1)

Straat:Leeuwarderend
Huisnummer:13
Toevoeging:1918 Turfkade 1
Kadasters:A 287
1713:Eerste Oost 41
1808:Eerste Oost 44
1885:Eerste Oost 63
1908:Eerste Oost 65
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Leeuwarderend (gezien vanaf de Turfkade). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Leeuwarderend 13
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00076
Leeuwarderend 13
Leeuwarderend 13
Kadasternummer: A287
Datering: 13-11-2019
Fotograaf: Gerke Hofstra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00008
Hoek Leeuwarderend/Turfkade
Leeuwarderend 13
Kadasternummer: A287
Datering: 13-11-2019
Fotograaf: Gerke Hofstra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00009
Leeuwarderend 13 /Turfkade 1
Leeuwarderend 13
Kadasternummer: A287
Datering: 13-11-2019
Fotograaf: Gerke Hofstra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00010
Etalage Van Koningsveld
Leeuwarderend 13
Datering: 08-04-1939
Bron: Vereniging Vrienden van de stad Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00348
Winkel Van Koningsveld
Leeuwarderend 13
Datering: 08-04-1939
Bron: Vereniging Vrienden van de stad Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00349
Een koe wordt getoond voor de winkle op de hoek Turfkade 1/Leeuwarderend13 ( Koe , f 305,- 1260p, 284p vet )
Leeuwarderend 13
Datering: 14-04-1934
Bron: Vereniging Vrienden van de stad Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00350
Slager, Anne van Koningsveld
Leeuwarderend 13
Bron: Vereniging Vrienden van de stad Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00351
Alle slagers Franeker
Leeuwarderend 13
Datering: 28-08-1943
Bron: Vereniging Vrienden van de stad Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00352
Wapenvergunning voor slachtpatronen voor Anne Koningsveld, slager, geboren 04-06-1906 te Menaldum. De vergunning is afgegeven op 01-01-1966, en is geldig voor het dodoen van slachtdieren.
Leeuwarderend 13
Datering: 01-01-1966
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00249
Wapenvergunning voor slachtpatronen voor Anne Koningsveld, slager, geboren 04-06-1906 te Menaldum. De vergunning is afgegeven op 26-04-1935, en is geldig voor het dodoen van slachtdieren.
Leeuwarderend 13
Datering: 26-04-1935
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00250
Leeuwarderend. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Leeuwarderend 5,9,11,13
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00075
Leeuwarderend richt Martinikerk.
Leeuwarderend 13,18
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00077
Onbewoonbaar verklaarde woning. Deze zal in 1928 worden afgebroken. Hierna word een winkel met woning gebouwd en in gebruik genomen door Lourens Haitsma. In 1931 neemt Anne van Koningsveld de zaak over
Leeuwarderend 13,11
Datering: 1927
Bron: G, van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00814
Leeuwarderend gezien vanaf de Leeuwarderweg (de rails is nog te zien van de N.T.M)
Leeuwarderend 13,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00349
Het gedempte leeuwardend met de overhaal (Overzet, pontje)
Leeuwarderend 13,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00741
Het gedempte leeuwardend met de overhaal (Overzet, pontje).
Leeuwarderend 13,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00745
Het gedempte Leeuwardend met de overhaal (Overzet, pontje). Een stoomboot met jutezakken ligt aan de kade.
Leeuwarderend 13,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00746
Het gedempte Leeuwardend. De fietser links vooraan is Folkert Dillingh. Hij bezorgt ergens een pakketje
Leeuwarderend 13,11,7, 10, 12 16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00747
Het gedempte Leeuwardend
Leeuwarderend 13,11,7, 10, 12 16,18,20
Datering: 1915
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00751
Het gedempte Leeuwardend.
Leeuwarderend 13,11,7, 10, 12 16,18,20
Datering: 1915
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00753
Fietsbrug van het Leeuwarderend naar de leeuwarderweg.
Leeuwarderend
Datering: 1978
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00130
Agrarische dagen 775 jaar Stad Franeker Leeuwarderend mooi verlicht
Leeuwarderend
Datering: 1974
Fotograaf: Arjo Osinga
Bron: Arjo Osinga
Identificatienummer: A-15-01-00025
Leeuwarderend voor de demping in 1915
Leeuwarderend
Datering: 1914
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00792
Leeuwarderend
Leeuwarderend
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00793
Leeuwarderend voor de demping in 1915
Leeuwarderend
Datering: 1914
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00794
De waterpoort de Blauwe bol genoemd
Leeuwarderend
Bron: G, van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00812
Leeuwarderend met op achtergrond de Baptistenkerk, vroeger de 'oude Doopsgezinde Vermaning'
Leeuwarderend
Datering: 1977
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00305

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :