Leeuwarderend 20

Straat:Leeuwarderend
Huisnummer:20
Toevoeging:
Kadasters:A 283
1713:Tweede Noord 107
1808:Tweede Noord 110
1885:Tweede Noord 159
1908:Tweede Noord 164
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Opgang van het Oosterbolwerk op het Leeuwarderend met sneeuw
Leeuwarderend 18,20
Bron: Sybolt Beetsma
Identificatienummer: A-02-03-00008
De korenaar aan het Leeuwarderend
Leeuwarderend 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00076
Leeuwarderend voor de demping in 1915
Leeuwarderend 2,4,6,8,10,12,16,18,20
Datering: 1914
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00803
Leeuwarderend na de demping in 1915, met het Oosterbolwerk en de overzet
Leeuwarderend 16,18,20
Datering: 1920
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00808
Tweede Wereldoorlog: Leeuwarderend 18 en 20 zijn zwaar beschadigd nadat de Duitsers de brug over de Salverdervaart hadden opgeblazen na hun aftocht richting Harlingen.
Leeuwarderend 2,4,6,8,10,12,16,18,20
Datering: 14-04-1945
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00809
Leeuwarderend 18,20
Leeuwarderend 18,20
Kadasternummer: A283
Datering: 13-11-2019
Fotograaf: Gerke Hofstra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00012
De overzet bij het Oosterbolwerk tussen het Leewarderend en de Leeuwarderweg. Het huis links is zwaar beschadigd geraakt bij het opblazen van de brug, door de Duitsers, bij Bootsma en afgebroken.
Leeuwarderend 18,20
Datering: 21-04-1939
Bron: A. Jellema (Ds. De Jong Goutum)
Identificatienummer: A-10-02-00070
Leeuwarderend 18
Leeuwarderend 18,20
Kadasternummer: A283
Datering: 1984
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00304
Het pontje bij het Leeuwarderend. De demping moet nog plaatsvinden in 1915
Leeuwarderend 8,10,12,14,16,18,20
Datering: ca 1900
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00049
Leeuwarderend 18 en 20. Hier stond een woning die erg beschadigd werd toen de duitsers in april 1945 probeerden de brug over de Salverdervaart op te blazen
Leeuwarderend 18,20
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00198
Leeuwarderend 18,20
Leeuwarderend 18,20
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00627
De overzet van het Leeuwarderend naar de Leeuwarderweg
Leeuwarderend 20,18,16,12,10,8,6
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05157
Tweede Wereldoorlog: Schade aan het huis Leeuwarderend 18,20 na de verschillende pogingen van de Duitsers om de brug bij Saakstra's cafe op de blazen in de ochtend van 15-04-1945. Na snel herstel van de brug reden de Royal Canadian Drogoons rond 18.30 over de brug. Franeker was bevrijd!
Leeuwarderend 14,16, 18,20
Datering: 16-4-1945
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05392
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00332
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Datering: 1920-1926
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00333
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00334
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.Achter het pondhuisje duidelijk zichtbaar het Schuilkerkje "De Mouterij" aan de Zilverstraat 46
Leeuwarderend 18,20
Datering: ca 1912
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00335
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00336
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00337
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Datering: ca 1933
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00338
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00339
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00340
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Datering: ca 1921
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00341
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma. Achter het pont huisje duidelijk zichtbaar het Schuilkerkje "De Mouterij" aan de Zilverstraat 46
Leeuwarderend 18,20
Datering: ca 1920
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00342
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links). Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00343
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links). Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00344
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links). Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00345
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links). Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00346
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met enkele schepen. Wachthuisje met overzet (Overhaal) , en verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00347
Het Noorderbolwerk bij het Leeuwarderend (Links) met verderop de scheepswerf van Brandsma.
Leeuwarderend 18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00348
Leeuwarderend gezien vanaf de Leeuwarderweg (de rails is nog te zien van de N.T.M)
Leeuwarderend 13,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00349
Het gedempte leeuwardend met de overhaal (Overzet, pontje)
Leeuwarderend 13,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00741
Het gedempte leeuwardend met de overhaal (Overzet, pontje).
Leeuwarderend 13,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00745
Het gedempte Leeuwardend met de overhaal (Overzet, pontje). Een stoomboot met jutezakken ligt aan de kade.
Leeuwarderend 13,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00746
Het gedempte Leeuwardend. De fietser links vooraan is Folkert Dillingh. Hij bezorgt ergens een pakketje
Leeuwarderend 13,11,7, 10, 12 16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00747
Leeuwarderend.
Leeuwarderend 2,4,6,8,10,12,16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00748
Leeuwarderend
Leeuwarderend 2,4,6,8,10,12,16,18,20,1,3,5,7,9,11
Datering: 1915-1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00749
Het gedempte Leeuwardend
Leeuwarderend 13,11,7, 10, 12 16,18,20
Datering: 1915
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00751
Het gedempte Leeuwardend.
Leeuwarderend 13,11,7, 10, 12 16,18,20
Datering: 1915
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00753
Het Leeuwarderend hier nog niet gedempt.
Leeuwarderend 10, 12 16,18,20
Datering: 1914
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00754
Fietsbrug van het Leeuwarderend naar de leeuwarderweg.
Leeuwarderend
Datering: 1978
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00130
Agrarische dagen 775 jaar Stad Franeker Leeuwarderend mooi verlicht
Leeuwarderend
Datering: 1974
Fotograaf: Arjo Osinga
Bron: Arjo Osinga
Identificatienummer: A-15-01-00025
Leeuwarderend voor de demping in 1915
Leeuwarderend
Datering: 1914
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00792
Leeuwarderend
Leeuwarderend
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00793
Leeuwarderend voor de demping in 1915
Leeuwarderend
Datering: 1914
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00794
De waterpoort de Blauwe bol genoemd
Leeuwarderend
Bron: G, van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00812
Leeuwarderend met op achtergrond de Baptistenkerk, vroeger de 'oude Doopsgezinde Vermaning'
Leeuwarderend
Datering: 1977
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00305

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :