Hocquart 10 (cafe “De eerste aanleg”)

Straat:Hocquart
Huisnummer:10
Toevoeging:(cafe "De eerste aanleg")
Kadasters:A 24
1713:Eerste Noord 44
1808:Eerste Noord 69
1885:Eerste Noord 99
1908:Eerste Noord 91

Op 31-12-1991 afgebrand

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Hocquart (aan de Kleinenburg zijde). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Hocquart 10
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00070
Hocquart met Cafe restaurant De Eerste Aanleg
Hocquart 10
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00664
Cafe "De eerste aanleg" Op 31-12-1991 afgebrand. Kasteleins oa: BenardusVlasman, Griet Lamminga
Hocquart 10
Identificatienummer: A-08-01-00365
Hocquart 10. cafe "De eerste aanleg" (Op 31-12-1991 afgebrand) genomen vanaf de Sexbierrumer brug
Hocquart 10
Datering: 1910 - 1930
Fotograaf: Richtje Strubbe-Driebergen
Bron: Richtje Strubbe-Driebergen (Via Andries Tol)
Identificatienummer: A-19-01-00012
Café de Eerste aanleg. Op 31-12-1991 afgebrand. Nu woningen en winkels
Hocquart 10
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00130
Cafe "De eerste Aanleg
Hocquart 10
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00694
Hocquart nr. 10 (Eerste Aanleg)
Hocquart 10
Kadasternummer: A24
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00281
Drank-wet vergunning: Een tapvergunning voor Rinse Alkema. Deze is geldig voor het adres Hocquart 10 (Café "De eerste aanleg"), enwel voor de benedenzaal van 41 m3 en de bovenzaal van 66 m3. De vergunning is verleend op 28-03-1896. Op 19-03-1905 is deze verlengt, en op 07-01-1920 overgeschreven.
Hocquart 10
Datering: 28-03-1896
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00001
Café ,,De Eerste Aanleg" B. Vlasman Franeker Tel. 05170-2355 (Achterzijde: Puttershoek Kristalsuiker Prima Geraffineerde suiker 100% zuiver snel oplosbaar)
Hocquart 10
Bron: Willem Miedema
Identificatienummer: A-13-04-00132
Café ,,De Eerste Aanleg" B. Vlasman Franeker Tel. 05170-2355 (Achterzijde: Puttershoek Kristalsuiker Prima Geraffineerde suiker 100% zuiver snel oplosbaar)
Hocquart 10
Bron: Willem Miedema
Identificatienummer: A-13-04-00134
,,De Eerste Aanleg" Café H. Steensma Franeker tel. 05170-2355 ( Achterzijde: Puttershoek Kristalsuiker Prima Geraffineerde suiker 100% zuiver snel oplosbaar)
Hocquart 10
Bron: Willem Miedema
Identificatienummer: A-13-04-00136
,,De Eerste Aanleg" Café S. Bruinsma Franeker tel. 05170-2355 ( Achterzijde: Puttershoek Kristalsuiker Prima Geraffineerde suiker 100% zuiver snel oplosbaar)
Hocquart 10
Bron: Willem Miedema
Identificatienummer: A-13-04-00138
,,De Eerste Aanleg" Café Lammertsma Franeker tel. 05170-2355 ( Achterzijde: Kristalsuiker Suiker Unie Groningen Postbus 113 Tel. 05900-23341)
Hocquart 10
Bron: Willem Miedema
Identificatienummer: A-13-04-00140
Café "De Eerste aanleg" aan het Hocquart 10
Hocquart 10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00424
Hocquart (Fout druk Ducaat)
Hocquart 2-10
Datering: 2 januari 1902
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00154
Hocquart
Hocquart 2-10
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00156
Hocquart. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Hocquart 4,6,8,10
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00069
Hocquart met cafe restaurant "De Eerste aanleg"
Hocquart 10,8,6,4,2
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00031
Hocquart
Hocquart 10,8,6,4,2
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00032
Hocquart 2 - 10
Hocquart 2,4,6,8,10
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00022
Café de Eerste aanleg. Op 31-12-1991 afgebrand. Nu woningen en winkels
Hocquart 10,8,6
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00128
Cafe "De eerste Aanleg
Hocquart 10,8,6,4,2
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00696
Reconstructie Kademuren en bruggen. De nieuwe kademuur is opgemetseld.
Hocquart 10,8,6,4
Datering: 1987
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05669
Deze foto is gemaakt in 1915. Rechts de verfwinkel van Harmen Jellema, dan de winkel van Oepke van Haitsma, hij liet in 1905 dit grote pand bouwen, dan de bakkerswinkel van Benderd Postuma en daarnaast het woonhuis van Jan van der Meer, wagenmaker. In de deuropening Oepke en met witte jas is zijn zoon Staas. De vrouw is Maria Hainje, onderwijzeres.
Hocquart 2,4,6,8,10
Datering: 1915
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01144
Op het Hocquart zijn kinderen aan het vissen. Op de achtergrond de Kleijenburgschool.
Hocquart 2,4,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01146
Op het Hocquart zijn kinderen aan het vissen. Op de achtergrond de Kleijenburgschool.
Hocquart 2,4,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01147
Op het Hocquart zijn kinderen aan het vissen. Op de achtergrond de Kleijenburgschool. ( Kleur )
Hocquart 2,4,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01148
Hocquart met op de achtergrond de openbare school op Kleijenburg
Hocquart
Datering: 1901
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00680
Hocquart richting Kleijenburg met rechts Noord 106
Hocquart
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211137
Identificatienummer: A-08-02-00692
2 dames staande bij het bolwerk achter het Hocquart
Hocquart
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-00693
Reconstructie Kademuren en bruggen. De nieuwe kademuur is opgemetseld.
Hocquart
Datering: 1987
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05670

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :