Johannes (Jan) Samuels Maccovius (Makowsky)

Persoonsgegevens

FamilienaamMaccovius (Makowsky)
VoornaamJohannes (Jan)
PatroniemSamuels
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1588 , Lobzenicz (Polen)
Burgerlijke staatWeduwnaar
Huwelijk27-09-1626, Leeuwarden
BeroepProfessor theologie
Herkomst1635, TO 52 ( Schilcampen 5 )
Vertrek
Overleden24-06-1644, Franeker
BijzonderhedenJan Makowsky . Zoon van Samuel Makowsky en Margaretha Seklewska. Hij huwde op 26 september 1626 te Leeuwarden met met Antje Ulenburgh, geboren ca. 1598 en overleden op 9 november 1633 te Franeker , dochter van Rombertus Ulenborgh, burgemeester van Leeuwarden, en Sjoukje Ozinga. Zij is een oudere zuster van Saskia van Ulenburg, de vrouw van Rembrandt van Rijn. Saskia verbleef de winter van 1633/1634 in Franeker na de dood van haar zuster Antje om Makowsky te helpen. Daarna gaat ze naar Sint Annaparochie om met Rembrandt van Rijn te trouwen. Geen gegevens over geboorte/doop van Antje. Na haar dood huwt hij met een dochter van Rahpael Clingbyl,professor te Franeker, en Anskje Haijes Besrtuert. Zijn derde huwelijk was met Frouk a Bonnama, dochter van Frederik a Bonnama, lid van de gedeputeerde Staten van Friesland. Hij kon goed opschieten met zijn studenten, maar hij stond ook bekend om zijn dronkenschap en losbandigheid
Bijzonderheden
Jan Makowsky . Zoon van Samuel Makowsky en Margaretha Seklewska. Hij huwde op 26 september 1626 te Leeuwarden met met Antje Ulenburgh, geboren ca. 1598 en overleden op 9 november 1633 te Franeker , dochter van Rombertus Ulenborgh, burgemeester van Leeuwarden, en Sjoukje Ozinga. Zij is een oudere zuster van Saskia van Ulenburg, de vrouw van Rembrandt van Rijn. Saskia verbleef de winter van 1633/1634 in Franeker na de dood van haar zuster Antje om Makowsky te helpen. Daarna gaat ze naar Sint Annaparochie om met Rembrandt van Rijn te trouwen. Geen gegevens over geboorte/doop van Antje. Na haar dood huwt hij met een dochter van Rahpael Clingbyl,professor te Franeker, en Anskje Haijes Besrtuert. Zijn derde huwelijk was met Frouk a Bonnama, dochter van Frederik a Bonnama, lid van de gedeputeerde Staten van Friesland. Hij kon goed opschieten met zijn studenten, maar hij stond ook bekend om zijn dronkenschap en losbandigheid

* Jan Makowsky .Geen gegevens over geboorte/doop van Antje en van zijn 2de vrouw, een dochter van professor Rahpael Clingbyl en Anskje Haijes Besrtuert. 25-11-1618 Dr. Johanni Mackovio professori theologia tot Franeker geaccordeert per ordonnantie twuehondert kgld verfallinge vande oncosten bij hem te doene opte reise naer Dordrecht omme aldaer sijne saecke bij d heeren Johannes (Jan) Samuels Maccovius (Makowsky)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Maccovius (Makowsky) Johannes (Jan) (Samuels) hoofd 1588
Lobzenicz (Polen)
Professor theologie TO 52 ( Schilcampen 5 ) 1635 24-06-1644, Franeker
i
Clingbyl Geertie? (Rahpaels ) vrouw Enkhuizen Nederlands Hervormd
1636 <1640
i
Bonnema, van Froukje (Frederiks ) vrouw 1609
Harlingen
27-09-1640 1646TO
113
17-01-1670, Franeker
i
Arnoldi (Adelti) Nicolaas (Michaels ) geen 17-12-1618
Lesna, Polen
Student Podolië 1641 1643Groningen 15-10-1680
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :