Schilcampen 5

Straat:Schilcampen
Huisnummer:5
Toevoeging:
Kadasters:A 385/1366/1812/2237/2249/2622/3213
1713:Tweede Oost 46
1808:Tweede Oost 52
1885:Tweede Oost 102
1908:Tweede Oost 104
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schilcampen 5 na de restauratie
Schilcampen 5
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00300
Schilcampen 5 Pand is gerestaureerd
Schilcampen 5
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00357
Schilcampen 5 voor de restauratie
Schilcampen 5
Kadasternummer: A485
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01413
Schilcampen 5 na verval weer geheel gerestaureerd
Schilcampen 5
Kadasternummer: A385
Datering: 21-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00235
Schilcampen 5 na de restauratie
Schilcampen 5
Kadasternummer: A385
Datering: 1977
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00491
Schilcampen 5, na de restauratie
Schilcampen 5
Kadasternummer: A385
Datering: 1977
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00492
Portret in olieverf van Henricus Schotanus, professor in de rechten aan de Franeker universiteit van 1585 tot 1605. Schotanus is afgebeeld in een toga met een kleine ronde kraag. Hij heeft bruine haren en een snor. In zijn hand houdt hij een rol vast. 
Schilcampen 5
Datering: 1585-1605
Bron: Museum Martena Identificatienummer: SCH0008
Identificatienummer: A-13-02-00008
Portret in olieverf van Adriaan Metius, professor in de wiskunde aan de Franeker universiteit van 1598 tot 1635. Metius is afgebeeld in een donker kostuum met plooikraag. Hij heeft rossige haren en een snor. De afbeelding heeft een groene achtergrond en is geschilderd in een bruin ovaal.
Schilcampen 5
Datering: 1598-1635
Bron: Museum Martena Identificatienummer: SCH0009
Identificatienummer: A-13-02-00009
Portret in olieverf van Johannes Maccovius of Makowsky, professor in de godgeleerdheid aan de Franeker universiteit van 1615 tot 1644. Maccovius draagt een toga over een donker kostuum met bloemmotief. Over de toga ligt een platte ronde kraag en Maccovius draagt een kalot. Hij heeft grijzende haren, een sik en een snor.
Schilcampen 5
Datering: 1615-1644
Bron: Museum Martena Identificatienummer: SCH0134
Identificatienummer: A-13-02-00104
Portret in olieverf van Nicolaus Arnoldi, professor in de godgeleerdheid aan de Franeker universiteit van 1651 tot 1680. Arnoldus staat afgebeeld in een toga met een bef. Hij heeft bruine haren en een snor en draagt een kalot. Linksboven op het schilderij staat een wapenschild afgebeeld.
Schilcampen 5
Datering: 1651-1680
Bron: Museum Martena Identificatienummer: SCH0031
Identificatienummer: A-13-02-00031
Portret in olieverf van Willem Loré, professor wiskunde aan de Franeker universiteit van 1743 tot 1744. Loré staat afgebeeld in een toga met een bef, hij draagt een halflange grijze krulpruik. In zijn hand heeft hij een rol papier. Rechtsonder op het schilderij staat een globe met tekens van de dierenriem.
Schilcampen 5
Datering: 1743-1744
Fotograaf: Bernardus Accama
Bron: Museum Martena Indentificatienummer: SCH0074
Identificatienummer: A-13-02-00066
Portret in olieverf van Feije Udo Winter, professor scheikunde en geneeskunde aan de Franeker universiteit van 1759 tot 1772. Winter staat afgebeeld in een zwarte toga met een witte bef, hij draagt een grijze rolpruik. In zijn rechterhand houdt hij een flesje met een preparaat gemerkt: No 139.
Schilcampen 5
Datering: 1759-1772
Fotograaf: Anoniem
Bron: Museum Martena Identificatienummer: SCH0084
Identificatienummer: A-13-02-00071
Portret van Professor in de Godsgeleerdheid Aegidius Gillissen.
Schilcampen 5
Fotograaf: L. Springer 
Bron: Museum Martena Identificatienummer: PR0238
Identificatienummer: A-13-02-00126
Portret in olieverf van Hendrik Willem Bernsau, professor in de godgeleerdheid aan de Franeker universiteit van 1747 tot 1763. Bernsau draagt een toga met een bef en een grijze rolpruik. De rechterhand heeft hij in de toga gestoken.
Schilcampen 5
Datering: 1747-1763
Fotograaf: Rienk Jelgerhuis
Bron: Museum Martena Identificatienummer: SCH0090
Identificatienummer: A-13-02-00077
Portret van Hendrik Willem Tydeman
Schilcampen 5
Datering: 1804-1812
Fotograaf: Springer, L
Bron: Museum Martena Indentificatienummer:PR0310
Identificatienummer: A-13-02-00132
Schilcampen
Schilcampen 1,2,4,5,6
Datering: 1982
Identificatienummer: A-01-01-00124
Kruidenier G.Miedema
Schilcampen 2,4,5,6
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00233
Nog een allemans huis met trapgevel. Hier moet vroeger de grootvader van mijn grootmoeder hebben gewoond.( Lucas Kuurstra, timmerman) Later woonde hier Uithof. Heeft lang leeg gestaan en was een bouwval. Er huisden veel wilde duiven in dit pand. Hiernaast de kruideniers winkel van Gerrit Miedema. Dit was één van de laatste zelfstandige kruidenier winkels van Franeker.
Schilcampen 4,5,6
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00322
Vervallen professorenpand aan de Schilcampen. Het zal later zeer fraai worden gerestaureerd.
Schilcampen 5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01683
Schilcampen Theresia (adres aan de Zuiderkade 37). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00126
Toen pa en zijn ouders nog op de schilcampen woonden werd het Schil genoemd. Zij woonden dus op het Skil. Dit waren schelpen die los werden uitgestrooid als pad. Hier is de hele straat gemoderniseerd in de tijd van de jeugd van pa. Is ca 1937 geweest. Linker woning woonde Tjerk Huitinga een schoolvriend van Pa. Op de hoek van het eilandje is het magazijn van Molenaar met een dichte zij muur. Later snackbar van Han Algera.
Schilcampen
Fotograaf: P.H Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00298
Schilcampen na de reorganisatie van de straat ca 1937 is voor het schoolplein is een houten hek op de wal gekomen. Viel regelmatig een kind in de gracht
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00308
Renovatie Schilcampen
Schilcampen
Datering: ca 1937
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00314
Renovatie Schilcampen ca 1938
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00315
Schilcampen
Identificatienummer: A-23-01-00359
 Gymnastiekles
Schilcampen
Datering: 00-10-1968
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00377

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :