Archief Inwoners

Zoek in alle teksten
Zoek persoon
Voornaam:
Familienaam (zonder tussenvoegsels):
Tussenvoegsels:
Patroniem
Geboorteplaats:
Beroep:
Gekomen van:
Vertrokken naar:


Klaaske Douwes Bouma

Geboorte: Menaldum, 30-3-1824
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 1861

Piebe Tichelaar

Geboorte: Franeker, 14-4-1831
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 1861
Beroep: Arbeider

Willemke Douwes Bootsma

Geboorte: Franeker, 8-4-1841
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 1856
Beroep: Spinster

Eeke Douwes Bootsma

Geboorte: Franeker, 1-4-1835
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 1856

Murkje Hessels Terpstra

Geboorte: Wijtgaard, 22-8-1809
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 1856
Beroep: Arbeidster

Hendrikje Rientses Jellesma

Geboorte: Midlum, 11-9-1853
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 14-6-1855

Cornelis Rientses Jellesma

Geboorte: Tzum, 1-2-1851
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 14-6-1855

Sijbrigje Cornelis Binsma

Geboorte: Tzum, 1-4-1824
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 14-6-1855

Rients Rintses Jellesma

Geboorte: Midlum, 28-10-1828
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 14-6-1855
Beroep: Arbeider

Ale Pieters Kramer

Geboorte: Leeuwarden, 20-1-1853
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 12-5-1854

Aafke Tjerks Voordewind

Geboorte: Leeuwarden, 26-4-1826
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 12-5-1854

Pieter Jans Kramer

Geboorte: Hoorn, 17-11-1823
Adres: Waagstraat 6
Datum ingeschreven: 12-5-1854
Beroep: Arbeider