Archief Inwoners

Zoek in alle teksten
Zoek persoon
Voornaam:
Familienaam (zonder tussenvoegsels):
Tussenvoegsels:
Patroniem
Geboorteplaats:
Beroep:
Gekomen van:
Vertrokken naar:


Sjoukje Jans Hamstra

Geboorte: Franeker, 8-7-1850
Adres: Groenmarkt 6

Dieuwkje Dirks Hofstra

Geboorte: Welsrijp, 24-3-1829
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 1850
Beroep: Arbeidster

Jan Dirks Hamstra

Geboorte: Gaast, 4-1-1820
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 1850
Beroep: Arbeider

Maria Jaspers Woudstra

Geboorte: Franeker, 26-10-1834
Adres: Groenmarkt 6

Cornelia Rodenhuis

Geboorte: Leeuwarden, 1812
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 2-2-1834

Jasper Wijtzes Woudstra

Geboorte: Leeuwarden, 1811
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 2-2-1834
Beroep: Apothekers bediende

Wijbrigje Jacobs Ringnalda

Geboorte: Franeker, 11-8-1831
Adres: Groenmarkt 6

Ymkje Geerts Houwer

Geboorte: Steenwijk, 3-6-1809
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 3-4-1831

Jacob Wijbrens Ringnalda

Geboorte: Welsrijp, 1801
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 3-4-1831
Beroep: Schipper

Engeltje van der Zande

Geboorte: Franeker, 12-3-1909
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 4-3-1931
Beroep: Dienstbode

Sijke van der Werf

Geboorte: Franeker, 10-9-1880
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 1927

Wijbren Postma

Geboorte: Franeker, 19-5-1879
Adres: Groenmarkt 6
Datum ingeschreven: 1927
Beroep: Winkelier