Academie­straat 10

A-07-04-00017

Beschrijving:Gevelstenen: "Alliantiewapen van Johannes Pieters Ennema en Antje Ages Brunia. Zij huwden op 20-02-1670 te Franeker. Hierop zijn te zien: Een halve Friese adelaar, symbool van verbondenheid met het Duitse Rijk; Een hand, symbool van de arbeid; Een haan, symbool van de waakzaamheid; Drie Jacobsschelpen, genoemd naar de apostel Jacobus (de St. Jacobsdag was een belangrijke dag in Franeker); Een kronkelende slang met een appel in de bek, symbool van verdorvenheid en zonde; Een vlucht van drie vogels die naar het centrum van deze voorstelling vliegen; Een klein hartschild met daarop een zittende duif met afgebroken olijfblad in haar snavel. De gevelstenen van Ennema en Bruinia zaten oorspronkelijk in het pand Eise Eisingastraat 16. Beiden liggen begraven in de Martinikerk: “Anno 1679 den 29 augusty is in den Heere gerust Iohannes Pyters Ennema in leven conf: meester tot Maccum oudt 32 iaer en 8 weecken”. “Anno 1684 den 16 oct is in den Heere gerust Attie Agges Bruinia laeste huisvrou van Iurian Beerns Salvarda olt 30 iaeren drie maenten en 16 daegen ende leit hier begraven” Johannes Pieters Ennema is geboren op 04-07-1647 en Antje Brunia op 30-06-1654. Johannes was magistraat en kapitein van een compagnie soldaten die onder Joure gelegerd was. In aug.1673 kreeg hij moeilijkheden met de Senaat van de Academie omtrent betalingen tot onderhoud der soldaten. De Senaat wenste niet te betalen, maar zond wel manschappen. Ennema weigerde de manschappen op te nemen in zijn compagnie en wendde zich tot Prins Maurits. Deze gaf Ennema opdracht om de manschappen wel op te nemen. Die bleef weigeren en wendde zich tot de Gedeputeerde Staten die zich samen met de Prins over de kwestie bogen en uiteindelijk Ennema op 12 september 1673 gelijk gaven en de Senaat alsnog dwongen tot betaling en de manschappen terug te roepen. "
Datering:1585
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Panden op foto:Academiestraat 10
Academiestraat 10
Academiestraat 10
Academiestraat 10
Academiestraat 10
Academiestraat 10
Academiestraat 10
Academiestraat 10
Academiestraat 10 (Voormalig Academie gebouw)
Academiestraat 10 (Voormalig Academie gebouw)
Academiestraat 10 (1713 TW 29, tot 1918 nummer 11)
Academiestraat 10 (1918 nummer TW 11a)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :