Zilver­straat 53 Het Posthuis ( Achterhuis met ingang in de schoolsteeg )

Straat:Zilverstraat
Huisnummer:53
Toevoeging:Het Posthuis ( Achterhuis met ingang in de schoolsteeg)
Kadasters:A A 662/3143
1713:Eerste Oost 40
1808:Eerste Oost 39
1885:Eerste Oost 58
1908:Eerste Oost 60
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium
Zilverstraat 53
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00065
Zilverstraat 53
Zilverstraat 53
Kadasternummer: A662
Datering: 12-11-2019
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00057
Links van de Steeg de Godsacker, en rechts de Zilverstraat 53 "Het Posthuis"
Zilverstraat 53
Kadasternummer: A662
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02356
Zilverstraat 53 "Het Posthuis"
Zilverstraat 53
Kadasternummer: A662
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81.989
Identificatienummer: A-08-02-02357
Op de deur Hendrik Hendrikus van Limburg. foto Geertruida van Limburg met haar zoon Hendrik
Zilverstraat 53
Kadasternummer: A662
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02358
Zilverstraat 53 "Het Posthuis" Voor het pand staan Sophia Catharina Johannes Pol en haar zuster Frederica Johanna Johannes Pol
Zilverstraat 53
Kadasternummer: A662
Bron: G, van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02359
rechts Zilverstraat 53 "Het Posthuis", daarnaast Godsacker 1
Zilverstraat 53
Kadasternummer: A662
Bron: G.van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02360
Drank-wet vergunning: Een drankwet-verlof voor alcohol houdende dranken voor Jacobus Bernardus Leemker. Deze is geldig voor het adres Zilverstraat 52 (Café "Het posthuis"), enwel voor de benedenzaal van 50m3 en een bovenzaal van 101,5 m3. De vergunning is verleend op 03-06-1941.
Zilverstraat 53
Datering: 03-06-1941
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00011
Zilverstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Zilverstraat 35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00184
De brand in dit pand was op 20-12-1974 en ontstond door een heteluchtkanon, dat afvalhout in brand zette. Het pand was net gekocht door Andries van der Zee die, van de voormalige auto-onderdelenwinkel een woonhuis wou maken. De brandweer kon moeilijk bij het pand komen door een verkeerd geparkeerde auto. Opvallend was, dat ook de brandweer uit Sneek en Harlingen uitrukten, omdat een schilder uit Oosterend een burger opdracht had gegeven en zich had gekleed in “brandweermanachtige kleding”. De politie deed onderzoek naar deze persoon. De foto is gemaakt op 21-12-1974. Voorheen was het pand van de grutter Postma en daarna oa. auto- onderdelen winkel van Van der Ploeg. Links daarvan pension voor voornamelijk buitenlanders, daarvoor café‚ Het Posthuis. In dit café is op op 3 juli 1959 brand geweest in alleen het achterste gedeelte. De voorgevel is later gerenoveerd. Daarnaast op de hoek van de Schoolsteeg S. Hilarides, woninginrichting. Later door de dochter voortgezet met kleding en textiel. Rechts pand van boekhandel Wagner.
Zilverstraat 51,53
Datering: 21-12-1974
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00194
Zilverstraat 23,25,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51,53
Zilverstraat 23,25,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51,53
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00068
Zilverstraat 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51,53
Zilverstraat 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51,53
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00069
Het uitgebrande pand van Jos Schaaf Automaterialen Service en daarna Andries vd Zee
Zilverstraat 49,51,53
Datering: 21-12-1974
Fotograaf: Arjo Osinga
Bron: Arjo Osinga
Identificatienummer: A-15-01-00035
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Evenwichtspel over de gracht
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00096
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00207
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00520
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00521
Zilverstraat
Zilverstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02332
Schepen liggenin de stadsgracht aan de Zilverstraat
Zilverstraat
Datering: 1900
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02370
Zilverstraat met het Korendragershuisje
Zilverstraat
Datering: 1915
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02371
De gemetselde scheidsloot achter de huizen van de Zilverstraat met de tuinen aan het Bolwerk. Tijdens de restauaratie van de Mouterij werd deze onder de kerkvloer terug gevonden.
Zilverstraat
Datering: 1938
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02373
Zilverstraat , restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00607
Zilverstraat 53, 51, 49 en 47 (LC-persfoto, 1981)
Zilverstraat
Datering: 1981
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00616
Zilverstraat restauratie groenmarkt
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00619
Zilverstraat restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00620

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :