Zilver­straat 32 ( Beneden voor )

Straat:Zilverstraat
Huisnummer:32
Toevoeging:( Beneden voor )
Kadasters:A 264/795/840/913/982
1713:TN 92
1808:Tweede Noord 96
1885:Tweede Noord 138
1908:Tweede Noord 140

1690 Het huis bestaat uit een groot voorhuis, voorkamer, kelderskamer, kelderkeuken, zomerkeuken, twee grote graanzolders alsmede een schuur en een groot erf. Het pand wordt verbouw tot Roomse kerk (boven) en woonhuis en pastorie beneden. Feitelijk betaalde jonker Cammingha wonende op Roordaburg de koopsom en het onderhoud. Na 1831 verhuisd de kerk naar Godsacker 13.

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Stempel van de Gereformeerde kerk
Zilverstraat 32
Kadasternummer: A265
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00055
Lepeltje met een afbeelding van de Gereformeerde kerk.
Zilverstraat 32
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00719
Zilverstraat
Zilverstraat 32,36,38,39,41,43,45,48,52,58
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01126
Agrarische dagen 775 jaar Stad Franeker Ad Verduyn Vrouw Hoekstra rijdt fiest in het steegje Marie Miedema en Harry Schuitmaker
Zilverstraat 32,36
Datering: 1974
Fotograaf: Arjo Osinga
Bron: Arjo Osinga
Identificatienummer: A-15-01-00033
Gereformeerde kerk aan de Zilverstraat
Zilverstraat 30,32
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05032
Zilverstraat met de pastorie en Gereformeerde kerk.
Zilverstraat 30,32,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00798
Zilverstraat met de pastorie en Gereformeerde kerk.
Zilverstraat 30,32
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00799
Zilverstraat met de pastorie en Gereformeerde kerk ( Kleur ).
Zilverstraat 30,32
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00800
Zilverstraat met de pastorie en Gereformeerde kerk.
Zilverstraat 30,32
Bron: t Plat
Identificatienummer: A-23-02-00802
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Evenwichtspel over de gracht
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00096
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00207
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00520
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00521
Zilverstraat
Zilverstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02332
Schepen liggenin de stadsgracht aan de Zilverstraat
Zilverstraat
Datering: 1900
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02370
Zilverstraat met het Korendragershuisje
Zilverstraat
Datering: 1915
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02371
De gemetselde scheidsloot achter de huizen van de Zilverstraat met de tuinen aan het Bolwerk. Tijdens de restauaratie van de Mouterij werd deze onder de kerkvloer terug gevonden.
Zilverstraat
Datering: 1938
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02373
Zilverstraat , restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00607
Zilverstraat 53, 51, 49 en 47 (LC-persfoto, 1981)
Zilverstraat
Datering: 1981
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00616
Zilverstraat restauratie groenmarkt
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00619
Zilverstraat restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00620

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :