Heerengracht 54 ( Beneden achter )

Straat:Heerengracht
Huisnummer:54
Toevoeging:( Beneden achter )
Kadasters:A 595/3265
1713:Tweede Oost 83
1808:Tweede Oost 92
1885:Tweede Oost 190
1908:Tweede Oost 211
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Heerengracht nummer 54 en rechts Prins Mauritsstraat 1
Heerengracht 54
Datering: 1963
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00658
Luciferdoosje van het Leger des Heils
Heerengracht 54
Kadasternummer: A595
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00010
Heerengracht 54. Lange tijd onderkomen van het Leger Des Heils.
Heerengracht 54
Kadasternummer: A595
Datering: 29-11-2022
Fotograaf: Douwe Jorna
Bron: Fotokring "De Zoeker"
Identificatienummer: A-26-01-00616
Heerengracht. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Heerengracht 26,28,30,32,34,38,46,50,52,54
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00058
Herengracht
Heerengracht 40,42,44,46,48,50,52,54
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00030
Heerengracht 26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64
Heerengracht 26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00057
Pand van het Leger des Heils. Links daarnaast de ingang van Expert
Heerengracht 48,50,52,54
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00115
Vooraan het pand van het "Leger des Heils"
Heerengracht 54,52,50,48,46,44,42,40
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01680
Vooraan het pand van het "Leger des Heils" ( Kleur ).
Heerengracht 54,52,50,48,46,44,42,40
Datering: 1909
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01681
Heerengracht richting Hofstraat.
Heerengracht 71,69,65,63,61,54,52,50
Datering: 1936
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01682
Heerengracht
Heerengracht
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00637
Heerengracht
Heerengracht
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00648
Heerengracht
Heerengracht
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211134
Identificatienummer: A-08-02-00663
Poortje naar het Hofje
Heerengracht
Datering: 29-11-2022
Fotograaf: Douwe Jorna
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00568
F2 feesten: 750 jaar stadsrechten voor Franeker. Er stond en tent op het Sjûkelân tijdens de zakenbeurs. Groot verlicht bord met Heerengracht. Nachtfoto.
Heerengracht
Datering: 30-08-1949
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-05309

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :