Heerengracht 48 ( Achterhuis beneden westzijde )

Straat:Heerengracht
Huisnummer:48
Toevoeging:( Achterhuis beneden westzijde )
Kadasters:A 593/1634/1726/2459/2523/3226
1713:Tweede Oost 81
1808:Tweede Oost 90
1885:Tweede Oost 187
1908:Tweede Oost 208
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Afbraak van het pand Heerengracht 48 ten behoeve van de inrit van het parkeerterrein
Heerengracht 48
Kadasternummer: A593
Datering: ca 1967
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00316
Afbraak van het pand Heerengracht 48 ten behoeve van de inrit van het parkeerterrein
Heerengracht 48
Kadasternummer: A593
Datering: ca 1967
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00317
Afbraak van het pand Heerengracht 48 ten behoeve van de inrit van het parkeerterrein
Heerengracht 48
Kadasternummer: A593
Datering: ca 1967
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00318
Afbraak van het pand Heerengracht 48 ten behoeve van de inrit van het parkeerterrein (op de foto Johannes van der Wal)
Heerengracht 48
Kadasternummer: A593
Datering: ca 1967
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00319
Afbraak van het pand Heerengracht 48 ten behoeve van de inrit van het parkeerterrein (op de foto Johannes van der Wal en Jan Idsinga )
Heerengracht 48
Kadasternummer: A593
Datering: ca 1967
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00320
Heerengracht 48 tijdens de afbraak rond 1967. Op deur "Tiener bar boven"
Heerengracht 48
Kadasternummer: A593
Datering: ca 1967
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00362
Heerengracht 48. nu Inrit parkeerterrein behorende bij Dijkstraat 25,27,29
Heerengracht 48
Kadasternummer: A593
Datering: 29-11-2022
Fotograaf: Douwe Jorna
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00614
Heerengracht met het Leger des Heils
Heerengracht 54,52,50,48,46,44
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00153
Heerengracht 54 Het leger des Heils
Heerengracht 48,50,52,54
Datering: 25-1-1909
Identificatienummer: A-06-01-00017
Achterzijde van het pand 44 en 46. de afbraak is reeds begonnen.
Heerengracht 42,44,46,48
Datering: ca 1963
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00321
Voorzijde van het pand 44 en 46, met rechts nummer 48 die later ook zal worden afgebroken ten behoeve van de inrit van het parkeerterrein van Hillebrand Dijkstraat 25
Heerengracht 42,44,46,48
Datering: ca 1963
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00322
Herengracht
Heerengracht 40,42,44,46,48,50,52
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00029
Herengracht
Heerengracht 40,42,44,46,48,50,52,54
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00030
Heerengracht 26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64
Heerengracht 26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00057
Pand van het Leger des Heils. Links daarnaast de ingang van Expert
Heerengracht 48,50,52,54
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00115
Heerengracht
Heerengracht 40,42,44,46,48,50,52,54
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00117
Heerengracht. Het witte huis op nummer 48 is nu ingang van Expert
Heerengracht 40,42,48
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00636
Heerengracht.
Heerengracht 40,42,48,50,52
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00638
Heerengracht.
Heerengracht 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,52
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00645
Heerengracht 48 is nu ingang van Expert
Heerengracht 48,50,52
Datering: 1965
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 102189
Identificatienummer: A-08-02-00661
dit pand werd In 1667 aangekocht door Professor Johannes Greydanus. Het linkse pand staat er nog. Het meest rechtse pand is nu ingang van het parkeerterrein van de Expert aan de Dijkstraat 25,27,29.
Heerengracht 38,40,42,44,46,48
Bron: Piter Tichelaar
Identificatienummer: A-04-01-00033
Pand Heerengracht 48 is afgebroken voor de ingang van het parkeerterrein van Dijkstraat 25 "Hillebrand allse electrisch"
Heerengracht 48,50,52
Datering: ca 1968
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00361
Heerengracht 46,48,50,52, Geheel rechts het gebouw waar het Leger des Heils lange tijd hun diensten en actieviteiten hielden. (in de jaren zestig werd er iedere woensdagmiddag een film vertoond. O.a Tarzan, Laurel& Hardy, De Boefjes enz.)
Heerengracht 46,48,50,52
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05458
Vooraan het pand van het "Leger des Heils"
Heerengracht 54,52,50,48,46,44,42,40
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01680
Vooraan het pand van het "Leger des Heils" ( Kleur ).
Heerengracht 54,52,50,48,46,44,42,40
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01681
Heerengracht
Heerengracht
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00637
Heerengracht
Heerengracht
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00640
Heerengracht
Heerengracht
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00648
Heerengracht
Heerengracht
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211134
Identificatienummer: A-08-02-00663
Poortje naar het Hofje
Heerengracht
Datering: 29-11-2022
Fotograaf: Douwe Jorna
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00568
F2 feesten: 750 jaar stadsrechten voor Franeker. Er stond en tent op het Sjûkelân tijdens de zakenbeurs. Groot verlicht bord met Heerengracht. Nachtfoto.
Heerengracht
Datering: 30-08-1949
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-05309

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :