Dijk­straat 25 ( Achter )

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:25
Toevoeging:( Achter )
Kadasters:A 591/989/1557/2849
1713:Tweede Oost 92
1808:Tweede Oost 101
1885:Tweede Oost 200
1908:Tweede Oost 221
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Opening van de winkel van "Hillebrand alles electrisch" na de overname van Pieter de Graaf
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: 26-04-1958
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00301
Opening van de winkel van "Hillebrand alles electrisch" na de overname van Pieter de Graaf
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: 26-04-1958
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00302
Opening van de winkel van "Hillebrand alles electrisch" na de overname van Pieter de Graaf
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: 26-04-1958
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00303
Opening van de winkel van "Hillebrand alles electrisch" na de overname van Pieter de Graaf
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: 26-04-1958
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00304
Opening van de winkel van "Hillebrand alles electrisch" na de eerste vebouwing
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: ca 1962
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00305
Opening van de winkel van "Hillebrand alles electrisch" na de eerste vebouwing
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: 1962
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00306
Opening van de winkel van "Hillebrand alles electrisch" na de overname van Pieter de Graaf
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: 26-4-1958
Bron: Archief Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00307
Factuur voor reparatie en installatiewerk van Piet de Graaf, "alles electrisch!"
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: 4-7-1943
Bron: Ago van der Werf
Identificatienummer: A-04-01-00095
Factuur voor reparatie centrifuge voor Bergema van Hillebrand - Alles Elektrisch
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A591
Datering: 01-12-1964
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00158
Klok van de frima A.F. Hillebrand die jaren aan de gevel heeft gehangen. De leus "Alles Electrisch" komt van Hillebrand zijn voorganger Pieter de Graaf die de leus al eerder gebruikte op zijn briefpapier.
Dijkstraat 25
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF/Erfen Hillebrand
Identificatienummer: A-19-03-00319
Wapenvergunning voor 2000 patronen voor gebruik in een Hilti schiethamer DX 400 voor Adam Frederik Hillebrand, installateur, geboren 15-10-1927 te Kubaard. De vergunning is afgegeven op 08-04-1965, en is geldig voor het voorhanden hebben op zijn werkplaats of op de wg naar -of van het werk, en op plaatsen alwaar het werk wordt uitgevoerd.
Dijkstraat 25
Datering: 08-04-1965
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00227
Dijkstraat 25
Dijkstraat 25
Kadasternummer: A 591
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00582
Dijkstraat midden gedeelte van de Lijnbaanstraat tot de Heerengracht. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 13,15,17,19,21,23,25,27,29
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00021
Uitbreiding van de zaak met ook de achterzijde van het pand Dijkstraat 27, nadat de ouders van de heer Hillebrand waren verhuisd naar rusthuis Nieuw Klaarkamp
Dijkstraat 25,27
Datering: 1977
Identificatienummer: A-08-03-00310
Interne verbouwing
Dijkstraat 25,27
Datering: 1981
Identificatienummer: A-08-03-00311
Grote verbouwing door het erbij trekken van het pand Dijkstraat 29
Dijkstraat 25,27,29
Datering: 1995
Identificatienummer: A-08-03-00312
Voorgevel na de grote verbouwing door het erbij trekken van het pand Dijkstraat 29
Dijkstraat 25,27,29
Datering: 1995
Identificatienummer: A-08-03-00313
Achtergevel na de grote verbouwing door het erbij trekken van het pand Dijkstraat 29
Dijkstraat 25,27,29
Datering: 1995
Identificatienummer: A-08-03-00314
De stereo afdeling na Grote verbouwing door het erbij trekken van het pand Dijkstraat 29
Dijkstraat 25,27,29
Datering: 1995
Identificatienummer: A-08-03-00315
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00058
Agrarisch dagen 1974 775 jaar stad Franeker Hillebrand "Alles Electrisch" : Bruin en witgoed en Electro technisch Installatie werk (in 2004 bedrijf verkocht)
Dijkstraat 25,27
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00032
Vrachtwagen van Cornelis Roersma verspert de weg in de Dijkstraat
Dijkstraat 23,24,25
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00299
Expert - Electriciteitszaak
Dijkstraat 25,27,29
Datering: 28-06-2008
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00014
Asbak van "Hillebrand Alles Electrisch"
Dijkstraat 25,27
Datering: ca 1973-1977
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00203
Asbak van "Hillebrand Alles Electrisch"
Dijkstraat 25,27
Datering: ca 1980
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00206
verklede mensen tijdens de 750 jaar feesten van de AD van 1974 Links "Hillebrand alles electrisch" op 25, daarnaast de winkel van Van der Zee met huishoudelijk artikelen en speelgoed. Daarnaast op 21 de schoenwinkel van Riemersma.
Dijkstraat 25,23,21
Datering: 00-09-1974
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00182
Dijkstraat richting Breedeplaats.
Dijkstraat 27,25,23,22,24,26
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01613
Dijkstraat richting Breedeplaats.
Dijkstraat 30,28,26,24,22,20,29,27,25,23,21
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01615
Dijkstraat richting Breedeplaats. Rechts is het Blauwe weeshuis aan de Godsacker.
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01616
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :