Dijk­straat 43 ( Achterhuis)

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:43
Toevoeging:( Achterhuis)
Kadasters:A 342
1713:Tweede Oost 15
1808:Tweede Oost 15
1885:Tweede Oost 22
1908:Tweede Oost 22
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker
Dijkstraat 43
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00078
Links Houkje Janons-Ypma en rechts de vorige bewoner van Dijkstraat 43: Pietje van der Meer Foto gemaakt ter gelegenheid van de opening van de wolwinkel op 30 mei 1969. Jelte Jansons en Houkje Ypma kwamen van Dijkstraat 14 waar ze na de oorlog een manufacturenwinkel begonnen. Ze hebben er tot 1977 een wolwinkel gehad.
Dijkstraat 43
Kadasternummer: A342
Datering: 30-05-1969
Bron: Simon Jansons
Identificatienummer: A-04-01-00004
Foto gemaakt ter gelegenheid van de opening van de wolwinkel op 30 mei 1969. Jelte Jansons en Houkje Ypma kwamen van Dijkstraat 14 waar ze na de oorlog een manufacturenwinkel begonnen. Ze hebben er tot 1977 een wolwinkel gehad.
Dijkstraat 43
Kadasternummer: A342
Datering: 30-5-1969
Bron: Simon Jansons
Identificatienummer: A-04-01-00005
Wierdsma-v.d. Meer - sigarenmagazijn
Dijkstraat 43
Kadasternummer: A342
Datering: 07-06-1963
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00142
Bloemenhuis Visser
Dijkstraat 43
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00963
Dijkstraat 43
Dijkstraat 43
Kadasternummer: A 342
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00601
Dijkstraat van Mauritsstraat tot Zuiderkade. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00027
Dijkstraat 37 t/m 43: Mauritsbrug in de Dijkstraat. 1e winkel van Hollander, de vader is in Franeker begonnen en later heeft de zoon de zaak overgenomen. 2e slagerij Dijkstra. ( Meindert Huitenga, is hier ca. 1900 begonnen als slager. Deze is door zijn zoon Jan overgenomen. In 1963 moest hij wegens ziekte de slagerij sluiten. De winkel is 1 of 2 jaren daarop verkocht aan Dijkstra.) Slager Dijkstra Is later verplaatst naar het oosten van de straat. 3e bakker SaRi. De bloemenwinkel van Visser na de brand, die het vorige pand geheel in de as heeft gelegd. Nieuw pand en lichtbak Fleurop aan de gevel
Dijkstraat 37,39,41,43
Fotograaf: A. Heitman (jr.)
Identificatienummer: A-08-01-00209
Dijkstraat 37,39,41,43,45,47
Dijkstraat 37,39,41,43,45,47
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00037
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker bloemenwinkel
Dijkstraat 43,45,47
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00077
Dijkstraat richting Molepôlle.
Dijkstraat 36,38,40,41,43,45
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01607
Dijkstraat richting Molepôlle.
Dijkstraat 36,38,40,42,44,41,43,45
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01619
Dijkstraat richting Molepôlle.
Dijkstraat 32,37,39,41,43,44
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01620
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :