Dijk­straat 40 ( Zolder woning )

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:40
Toevoeging:( Zolder woning )
Kadasters:A 615/876/2858
1713:Tweede Oost 20
1808:Tweede Oost 23
1885:Tweede Oost 31
1908:Tweede Oost 30
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dijkstraat 40. De gesloten fietsenzaak van Bijlsma. De vorige eigenaar was Eibert Buwalda. Buwalda mankeerde iets met zijn voet, hij liep niet goed. Woonde aan de Harlingerweg en is over de 100 jaar geworden. Had ook een taxi bedrijf aan de A.M.S singel naast restaurant de Bleek.
Dijkstraat 40
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00210
Dijkstraat 40
Dijkstraat 40
Kadasternummer: A 615
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00597
Dijkstraat tussen brug en Godsacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 36,40,42
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00024
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Sporthuis Seerden
Dijkstraat 34,36,40
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00063
Dijkstraat
Dijkstraat 36,38,40,42
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00028
Rechts voormalige herberg "De Roskam" hier met Fotografie Joan van de Brug. Verderop sporthuis Seerden
Dijkstraat 36,38,40,42
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00043
Foto richting Breedeplaats ter hoogte van Café "De Roskam". In die tijd was het nog bijzonder dat er een foto werd genomen.
Dijkstraat 36,38,40,42
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00301
Brug, Joan van der - fotograaf
Dijkstraat 40,42
Datering: 04-01-1996
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00004
Dijkstraat richting Molepôlle.
Dijkstraat 36,38,40,41,43,45
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01607
Dijkstraat richting Molepôlle.
Dijkstraat 36,38,40,42,44,41,43,45
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01619
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam".
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01635
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam".
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01636
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam" Veel mensen staan op straat te kijken ( Met geschreven tekst).
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01638
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam" Veel mensen staan op straat te kijken ( Met geschreven tekst).
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01639
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam" Veel mensen staan op straat te kijken.
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01640
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :