Dijk­straat 34 ( Boven )

Straat:Dijkstraat
Huisnummer: 34
Toevoeging:( Boven )
Kadasters:A 612/2856
1713:Tweede Oost 23
1808:Tweede Oost 26
1885:Tweede Oost 35
1908:Tweede Oost 34
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dijkstraat 34
Dijkstraat 34
Kadasternummer: A 612
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00591
Dijkstraat met Oude weeshuis aan de Godsacker 35. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 34,36
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00022
Dijkstraat 32,34,36,38,42
Dijkstraat 32,34,36,38,42
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00061
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Sporthuis Seerden
Dijkstraat 34,36,40
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00063
Dijkstraat 32,34
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00275
Achterzijde van Dijkstraat 32,34 en 36, links nummer 37 van de Godsacker
Dijkstraat 32,34,36
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00561
Intertoys - speelgoedwinkel
Dijkstraat 32,34,36,38
Datering: 19-07-2001
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00021
Dijkstraat 34,36
Dijkstraat 34,36
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00099
Dijkstraat richting de Zuiderkade
Dijkstraat 32,34,36,37,39
Datering: voor 1903
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00018
De Mauritsbrug in de Dijkstraat. De Bakkerskar is van Van der Veen
Dijkstraat 32,34
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06053
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01630
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01631
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug. Het is druk op straat.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01632
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug. Een jongetje met een vishengel steekt over.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01633
Dijkstraat richting Breedeplaats. In het midden de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,32,34,35,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01634
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :